Tagged with Nguyễn Ngọc Lanh

Sai lầm của bản luận án về “NGHĨA VỤ CON NGƯỜI” – Bài 3

Sai lầm của bản luận án về “NGHĨA VỤ CON NGƯỜI” – Bài 3

Bài 3 : SAI NGAY TỪ KHI “ĐẶT VẤN ĐỀ” và “MỞ ĐẦU” Nguyễn Ngọc Lanh Xin nhắc lại một ý nêu từ bài trước: Chỉ cần đọc 4 chữ đầu tiên trong tên luận án “Nghĩa vụ con người…”, và cũng chỉ cần có chút hiểu biết về khải niệm “con người”, nhiều vị sẽ … Tiếp tục đọc

Vài ý kiến nhân đọc bài Lược sử Giáo Dục và Cải Cách Giáo Dục ở Việt Nam (tác giả: Vũ Ngọc Phương)

Vài ý kiến nhân đọc bài Lược sử Giáo Dục và Cải Cách Giáo Dục ở Việt Nam (tác giả: Vũ Ngọc Phương)

Nguyễn Ngọc Lanh Ấn tượng đầu tiên là tác giả rất nặng lòng với giáo dục nước nhà; từ đó muốn đầu tư trí óc và tâm huyết. Thật đáng mừng. Và rất dễ thấy: Tác giả có nhiều tâm sự và hoài bão đáng trân trọng. Tôi không góp ý nội dung bài viết … Tiếp tục đọc