Filed under Thế giới ngày nay

OSINT là gì và tại sao nó lại quan trọng như vậy vào năm 2023?

OSINT là gì và tại sao nó lại quan trọng như vậy vào năm 2023?

Tóm lại, OSINT là quá trình thu thập và phân tích thông tin một cách tỉ mỉ từ nhiều nguồn mở cho quân đội, tình báo, cảnh sát và cộng đồng doanh nghiệp. Sự bùng nổ của phương tiện truyền thông xã hội – từ video thời gian thực đến blog, phòng trò chuyện đến Twitter và Facebook – đã tạo ra những cơ hội chưa từng có để hiểu sâu hơn về các lĩnh vực và con người nơi HUMINT và SIGINT không hiệu quả hoặc tốn quá nhiều chi phí trong khi giảm rủi ro cho tài sản trí tuệ con người
Tiếp tục đọc