Filed under Thế giới ngày nay

“Đám đông thụ động” và nghệ thuật tuyên truyền: Từ lý thuyết đến thực tiễn Tây-Ta

“Đám đông thụ động” và nghệ thuật tuyên truyền: Từ lý thuyết đến thực tiễn Tây-Ta

Lê Ngọc Sơn* Dẫn nhập Muốn đạt hiệu quả truyền thông, các nhà truyền thông cần hiểu và biết rõ về các đặc tính công chúng của họ. Nghiên cứu công chúng truyền thông nói chung, và công chúng của ngành quan hệ công chúng (public relation/ PR) nói riêng là một lĩnh vực rất … Đọc tiếp

Bạn thù và đam mê

Bạn thù và đam mê

 Cao Huy Thuần Ngày 25-8-2013, Hội nghị trung ương 8 ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, trong đó có một đoạn như sau: “Đảng ta đã phát triển từ nhận thức cứng về bạn, thù trước đây đến việc xác định đối tác, đối … Đọc tiếp

Nhận diện “Đảng trị”

Nhận diện “Đảng trị”

Tác giả: Vu Nhất Phu Biên dịch: Nguyễn Hải Hoành  Ngay từ năm 1941, Đặng Tiểu Bình đã nghiêm túc phê bình thuyết “Dĩ Đảng trị quốc” [dùng Đảng để cai trị đất nước; sau đây gọi tắt là “Đảng trị”]. Cuối thập niên 1970, khi tổng kết bài học đau xót của “Cách mạng Văn … Đọc tiếp

Nước Mỹ và Trump- những lí giải

Nước Mỹ và Trump- những lí giải

Khoa Nguyễn Với rất nhiều người, việc tỷ phú người Mỹ – Donald Trump đắc cử Tổng thống là một cú sốc lớn. Bởi lẽ ngay trước sáng ngày T4 định mệnh (giờ VN), mọi người đều nghĩ cựu Ngoại trưởng sẽ là người được lựa chọn. Nhưng không, lá phiếu của những đại cử … Đọc tiếp

“bán nước, hại dân”

“bán nước, hại dân”

Xuân Dương Khái niệm “bán nước” đề cập trong bài viết này không liên quan đến quán nước vỉa hè, đến những xe téc chở nước ngọt bán cho đồng bào vùng khô hạn Đồng bằng sông Cửu Long hay cư dân Hà Nội khi đường ống nước sinh hoạt sông Đà vỡ 18 lần. … Đọc tiếp

Nhất tướng công thành vạn cốt khô

Nhất tướng công thành vạn cốt khô

Cao Tự Thanh Kỷ hợi tuế nhị thủ Trạch quốc giang sơn nhập chiến đồ, Sinh dân hà kế lạc tiều tô. Bằng quân mạc thoại phong hầu sự, Nhất tướng công thành vạn cốt khô. (Tào Tùng ) 1 .  Thật ra đến khoảng 1987 đọc Đường thi kỷ sự mới biết hết bài thơ … Đọc tiếp