Filed under Lịch sử phương Đông

Từ Nữ Chân tới Mãn Châu

Từ Nữ Chân tới Mãn Châu

Biên dịch: Ngô Quốc Cường Trớ trêu thay, những dân tộc đến từ vùng biên giới đông bắc – tưởng chừng ít tiềm tàng mối đe dọa nhất trong các vùng lãnh thổ phía bắc – cuối cùng lại đặt dấu chấm hết cho nhà Minh. Nhóm dân tộc chính ở vùng này là người … Tiếp tục đọc