Filed under Lịch sử phương Đông

Từ Nữ Chân tới Mãn Châu

Từ Nữ Chân tới Mãn Châu

Biên dịch: Ngô Quốc Cường Trớ trêu thay, những dân tộc đến từ vùng biên giới đông bắc – tưởng chừng ít tiềm tàng mối đe dọa nhất trong các vùng lãnh thổ phía bắc – cuối cùng lại đặt dấu chấm hết cho nhà Minh. Nhóm dân tộc chính ở vùng này là người … Tiếp tục đọc

Một giả thuyết về Si Vưu

Một giả thuyết về Si Vưu

Hà Văn Thùy Si Vưu là hình tượng nổi tiếng trong truyền thuyết phương Đông. Tùy theo cách nhìn, có khi là nhân vật tích cực, khi lại là nhân vật tiêu cực. Là hình tượng truyền thuyết hay nhân vật lịch sử cũng chưa được minh định. Do vậy đến nay chưa có cách … Tiếp tục đọc