Filed under Lịch sử phương Đông

Triều Tiên trước sự xâm lược của Nhật Bản

Triều Tiên trước sự xâm lược của Nhật Bản

Lương Bản Tiến 1. XUNG ĐỘT ĐẦU TIÊN – TRẬN GIANG HOA (1875) Cuộc Duy tân Minh Trị năm 1868 đã chấm dứt chế độ Mạc phủ phong kiến ​​Tokugawa kéo dài 265 năm ở Nhật Bản . Chính phủ mới của Nhật Bản đã gửi đại sứ với một bức thư đến Triều Tiên … Tiếp tục đọc