Filed under Lịch sử phương Đông

Một số điểm tương đồng giữa vua Chu Thế Tông Sài Vinh và Quang Trung Nguyễn Quang Bình

Một số điểm tương đồng giữa vua Chu Thế Tông Sài Vinh và Quang Trung Nguyễn Quang Bình

Võ Dũng – Vua Chu Thế Tông tên thật là Sài Vinh hoặc Quách Vinh, ông sinh năm 921 mất năm 959, là vị Hoàng đế thứ hai của nhà Hậu Chu. Vua Hậu Chu Thế Tông – Sài Vinh ( 921 – 959 ) – Vua Quang Trung tên thật là Hồ Thơm sau … Tiếp tục đọc