Filed under Kho tàng văn hóa

Đọc lại Hồng Lâu Mộng

Đọc lại Hồng Lâu Mộng

Anh Nguyễn Lời nói đầu: Trong số Tứ đại danh tác, chỉ có duy nhất Hồng Lâu Mộng vinh dự có cả một ngành học riêng nghiên cứu về nó. “Hồng học,” hay Redology (theo tên tiếng Anh Dream of the Red Chamber) đã được khởi xướng từ ngay khi Tào Tuyết Cần còn sống … Đọc tiếp

Tổng luận về Bách Gia Chư Tử

Tổng luận về Bách Gia Chư Tử

Trần Văn Hải Minh 1. – Nguồn gốc Bách Gia Chư Tử Ở nước Trung Hoa, từ thời Chu, Tần, (trước Chúa giáng sinh) có rất nhiều học giả ra đời, mỗi nhà đều có viết sách, trình bày học thuyết của mình, với mục đích sửa đổi chế độ, mong đem lại hạnh phúc … Đọc tiếp

Văn hóa nông nghiệp Việt Nam

Văn hóa nông nghiệp Việt Nam

Vũ Tài Lục Họ là những người quê mùa non nước Việt Sống cần lao bên ruộng lúa đồng khoai Lúa xanh rờn nhờ họ đổ mồ hôi Nước Việt sống vì mồ hôi họ đổ – Bàng Bá Lân Tìm trong non một thế kỷ luân hãm, chiến tranh và hỗn loạn, người ta … Đọc tiếp

Đi tìm Đức Kitô lịch sử

Đi tìm Đức Kitô lịch sử

Lm. Giuse Phan Tấn Thành Khi tìm hiểu thân thế của Đức Giêsu, một câu hỏi đầu tiên được đặt lên là: dựa vào những tư liệu nào để thu thập chi mục về cuộc đời của Người? Có lẽ đa số các Kitô hữu sẽ trả lời ngay rằng: dựa vào bốn quyển Phúc … Đọc tiếp