Filed under Kho tàng văn hóa

Tái lập văn bản Hương Đình Cổ Nguyệt Thi Tập của Hồ Xuân Hương

Tái lập văn bản Hương Đình Cổ Nguyệt Thi Tập của Hồ Xuân Hương

Phạm Trọng Chánh Tiến sĩ KHGD Viện Đại Học Paris Sorbonne Hồ Xuân Hương có một tập thơ tên gọi Hương Đình Cổ Nguyệt thi tập . Năm 1863 đại thần triều đình Huế Trương Đăng Quế, trong bài tựa cho Diệu Liên thi tập của Mai Am nữ sĩ, tức Lại Đức công chúa, … Tiếp tục đọc

Trao đổi xung quanh Sách “Tự Lực văn đoàn – Văn học và cách mạng” của tác giả Thụy Khuê

Trao đổi xung quanh Sách “Tự Lực văn đoàn – Văn học và cách mạng” của tác giả Thụy Khuê

 I.  Việt Nam Quốc dân đảng giai đoạn khởi nghĩa Yên Bái trong sách “Tự Lực văn đoàn – Văn học và cách mạng” Bách Thân Nhân có cuộc tranh luận về sách (hiện mới chỉ công bố dần dạng điện tử) Tự Lực văn đoàn – Văn học và cách mạng,[1] (sau đây viết tắt là TLVĐ) … Tiếp tục đọc