Sơ lược dịch thuật Đại Tạng Kinh Trung Quốc thời kỳ đầu qua một số dịch giả nổi trội

Sơ lược dịch thuật Đại Tạng Kinh Trung Quốc thời kỳ đầu qua một số dịch giả nổi trội

Huy Nguyen / ncls group Những bản dịch kinh Phật đầu đầu tiên được cho là thực hiện thời Hán Minh Đế. Truyền thuyết kể rằng do một giấc mơ mà Minh Đế đã cử người tây tiến và mời về các vị sự tăng Ấn Độ đến Trung Quốc để dịch kinh, trong đó … Tiếp tục đọc

Một cái tên trên Bia Tưởng Niệm Khởi Nghĩa Yên Bái

Một cái tên trên Bia Tưởng Niệm Khởi Nghĩa Yên Bái

Nguyễn-bá Dũng, Hoàng Ứng Huyền* Cách đây 90 năm, ngày 10 tháng Hai, 1930, Tổng khởi-nghĩa Yên-báy (viết như tên gọi thời đó) của Việt Nam Quốc dân Đảng (VNQDĐ) do Đảng trưởng Nguyễn Thái Học lãnh đạo – nhằm lật đổ chính quyền thuộc địa tại Đông Dương thuộc Pháp (Đông Pháp) – bùng … Tiếp tục đọc

Cử tri bầu Donald Trump và sự suy giảm của nền công nghiệp chế tạo Hoa Kỳ 

Cử tri bầu Donald Trump và sự suy giảm của nền công nghiệp chế tạo Hoa Kỳ 

Tác giả:  WILLIAM B. BONVILLIAN, Giáo Sư MIT Người dịch: Lê Nguyễn Tóm lược: Bài viết này ra đời cách đây đã hơn bốn năm, nhưng nội dung của nó vẫn còn nguyên giá trị. Là một học giả về công nghiệp sản xuất chế tạo Mỹ, tác giả cho chúng ta thấy một số vấn … Tiếp tục đọc

Nhậu Nhẹt

Nhậu Nhẹt

Trần Vy NHẸT “Nhẹt” có hai nghĩa: “uống” và “uống rượu”. Vài sắc dân hiểu nhẹt là uống như: – Brao (Bahnaric) ở Lào, Campuchia, Việt Nam, Thái: uống = /ɲeet/ (đọc như nhêêt) – Cheng (Bahnaric) ở Lào: uống = /ɲeːt/ (nhêt với ê kéo dài) – Mnong (Bahnaric) ở Việt Nam, Campuchia: uống … Tiếp tục đọc