Thái Bình Thiên Quốc chiến tranh toàn sử (Bài 3)

Thái Bình Thiên Quốc chiến tranh toàn sử (Bài 3)

Trong cuộc chiến tranh trấn áp cuộc vận động Thái Bình Thiên Quốc, vai trò của quan lại phái kinh thế và lực lượng địa chủ vừa và nhỏ là rất quan trọng. Kẻ địch thời kỳ đầu của Thái Bình Thiên Quốc là lực lượng vũ trang triều đình Mãn Thanh đã chuyển sang lực lượng vũ trang của phái kinh thế. Vậy đặc trưng và vai trò của phái kinh thế và địa chủ vừa và nhỏ được thể hiện trên những phương diện nào tiếp tục được các tác giả đi sâu phân tích ở tiểu mục này. Tiếp tục đọc

Từ những sử liệu về thiên tài chế súng của Hồ Nguyên Trừng trong sách Dã Ký đời Minh, liên hệ đến mối hận mất nước

Từ những sử liệu về thiên tài chế súng của Hồ Nguyên Trừng trong sách Dã Ký đời Minh, liên hệ đến mối hận mất nước

Hồ Bạch Thảo Dã Ký [野記], hay Dã Sử đều là công trình của cá nhân ghi chép về lịch sử. Khác với chính sử của triều đình, các sử liệu được sàng lọc rất kỹ, còn Dã ký thì cách chọn hoặc bỏ có phần rộng rãi hơn. Các đời Minh, Thanh đều có … Tiếp tục đọc

Thái Bình Thiên Quốc chiến tranh toàn sử (Bài 2)

Thái Bình Thiên Quốc chiến tranh toàn sử (Bài 2)

Ở phần trước, tác giả đã phân tích rất sâu, chi tiết về những nguy cơ về mặt kinh tế xã hội dẫn tới sự suy thoái của Thanh triều và những điều kiện thuận lợi để phong trào Thái Bình Thiên Quốc nổi dậy. Ở phần thứ 2 này, nhóm tác giả tiếp tục đi sâu phân tích về hệ thống quân sự của Thanh triều trên các phương diện tổ chức, cung ứng hậu cần, trang bị, sức chiến đấu để thấy được sự lac hậu hủ bại của nó so với liệt cường Tây dương cùng thời. Tiếp tục đọc

Thái Bình Thiên Quốc chiến tranh toàn sử (Bài 1)

Thái Bình Thiên Quốc chiến tranh toàn sử (Bài 1)

Tài liệu “Thái Bình Thiên Quốc chiến tranh toàn sử” không nói về lịch sử của cuộc khởi nghĩa nông dân mang màu sắc tôn giáo này mà chỉ phân tích sâu về vấn đề quân sự, đúng như cái tên của nó . Đây là tài liệu viết rất công phu với dẫn chứng đầy đủ, lý luận sâu sắc, khoa học về những vấn đề quân sự, xã hội. Tiếp tục đọc

Lược thuật và luận giảng tác phẩm Nguồn Gốc Chủng Loại

Lược thuật và luận giảng tác phẩm Nguồn Gốc Chủng Loại

Ngô Nhân Trí GIỚI THIỆU Rất nhiều người có nghe biết qua về Thuyết Tiến Hóa (the Theory of Evolution) của Darwin. Tuy nhiên nếu hỏi họ tóm lược về thuyết nầy thì họ rất có thể sẽ tuyên bố “Darwin cho rằng loài người đã tiến hóa từ loài khỉ vượn”, hay những câu trả lời … Tiếp tục đọc

Sử thi Iliade- Thi hào Homère: Thiên trường ca bất tử của nhân loại (bài 4)

Sử thi Iliade- Thi hào Homère: Thiên trường ca bất tử của nhân loại (bài 4)

THI CA KHÚC  III HỘI   THỀ    *  TỪ THÀNH TROIE NHÌN XUỐNG TRẬN ĐIA * PÂRIS, MÉNÉLAS ĐẤU NHAU Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển ngữ  thơ lục bát                 Hai bên dàn quân, Pâris (Alexandre) ra trận nhưng lại chùng bước trước Ménélas lùi mau về hàng. Hector mắng em, hèn nhát,  Pâris ra điều … Tiếp tục đọc

Lần giở Hiệp Định Genève (20/07/1954) coi có đề cập đến Tổng Tuyển Cử không?

Lần giở Hiệp Định Genève (20/07/1954) coi có đề cập đến Tổng Tuyển Cử không?

Nguyễn Văn Nghệ     Tác phẩm “ Đông Dương 1945-1973”     Vừa qua trên trang baotiengdan có đăng bài “ Hiệp định Genève (20/07/1954) không đề cập đến tổng tuyển cử” (1)của tác giả Trần Gia Phụng. Trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, Đảng cộng sản Việt Nam bảo là Hiệp … Tiếp tục đọc