Gươm đã tuốt ra nơi miền đất xa xôi- Những ước mơ tan vỡ của Miền Nam (Phần 20)

Gươm đã tuốt ra nơi miền đất xa xôi- Những ước mơ tan vỡ của Miền Nam (Phần 20)

 CHƯƠNG 20 : “THIỆU ĐÃ ĐI QUÁ XA” George J. Veith  Trần Quang Nghĩa dịch Lào, Cuộc Bầu cử, và Khởi đầu của Hồi Kết cục. Miền Nam bước vào năm 1971 mạnh mẽ hơn bao giờ, nhưng sức mạnh của nó tỏ ra không thể chống đỡ được sau vụ thảm bại trước một vụ tấn … Tiếp tục đọc

Gươm đã tuốt ra nơi miền đất xa xôi- Những ước mơ tan vỡ của Miền Nam (Phần 19)

Gươm đã tuốt ra nơi miền đất xa xôi- Những ước mơ tan vỡ của Miền Nam (Phần 19)

CHƯƠNG 19: “CUỘC CHIẾN RỒI SẼ LỤI TÀN” George J. Veith  Trần Quang Nghĩa dịch Các Ý Niệm Đầy Tưởng Tượng và Những Suy Nghĩ Khác Nhiều người Quốc gia hy vọng cuộc chiến sẽ lụi tàn vào năm 1970. Khi nhà khoa học chính trị Mỹ Allan Goodman viết, “một ý thức về tiến bộ quân … Tiếp tục đọc