Giải mã bí ẩn văn hóa Gò Ba Sao

Giải mã bí ẩn văn hóa Gò Ba Sao

Hà Văn Thùy I. Dẫn nhập Năm 1929, một nông dân vùng Gò Ba Sao thành phố Nam Tinh (南星), huyện Quảng Hán (广汉), khu Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc, trong khi đào giếng đã khám phá một kho lớn các món ngọc bích quý giá. Suốt nhiều năm các nhà khảo cổ … Tiếp tục đọc

Thần Khúc của Dante Alighieli – Bài 34 (Hết)

Thần Khúc của Dante Alighieli – Bài 34 (Hết)

Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh* chuyển ngữ thơ lục bát THIÊN ĐƯỜNG THI CA KHÚC XXXI Vùng trời thứ mười. Vùng Thiên Thanh. Bông Hồng Trắng. Sự kinh ngạc của Đăng Tử. Thánh Bẹt Na (Saint Bernard) thay Bích Chi. Lời chào biệt và cầu nguyện của Đăng Tử cho Bích Chi. Hội Đồng Các Thánh. … Tiếp tục đọc

Gia Định báo ở Thư viện Quốc Gia Pháp và những điều chưa biết

Gia Định báo ở Thư viện Quốc Gia Pháp và những điều chưa biết

  Võ Xuân Quế Gia Định báo (GĐB) là tờ báo chữ Quốc Ngữ đầu tiên ở Việt Nam. Cho đến nay, những người nghiên cứu đều nhất trí rằng GĐB ra số đầu tiên vào ngày 15/04/1865 ở Sài gòn và đình bản ngày 1/1/1910[1]. Tuy nhiên, chưa ai xác định được trong thời … Tiếp tục đọc