Truyền thuyết về Kiến quốc phu nhân giúp vua Lê Thái Tổ đánh thành Cổ Lộng tại Nam Định không đúng với chánh sử. Tại sao?

Truyền thuyết về Kiến quốc phu nhân giúp vua Lê Thái Tổ đánh thành Cổ Lộng tại Nam Định không đúng với chánh sử. Tại sao?

Hồ Bạch Thảo Tạp chí Tri Tân, số 2, ngày 10/6/1941 có bài nghiên cứu của học giả Chu Thiên Hoàng Minh Giám với nhan đề Một nữ anh hùng bị mai một! Bà Lương giết giặc Minh hạ thành Cổ Lộng.Trong bài viết, học giả trưng lên sự tích liệt nữ họ Lương, ghi … Tiếp tục đọc

50 vạn quân thì cần những gì?

50 vạn quân thì cần những gì?

Phạm Sơn Tùng‎ Khi đọc các cuốn sách sử Trung Quốc chúng ta vẫn thấy choáng ngợp về số lượng quân đội tham gia mỗi cuộc chiến. Các con số như 10 vạn, 20 vạn thậm chí 70 vạn đại quân đều không phải là hiếm. Tuy nhiên cho đến nay vẫn có rất ít … Tiếp tục đọc