Một số nét trong giao lưu văn hóa Ấn – Việt: nhìn từ trường hợp Trung – Nam Bộ Việt Nam

Một số nét trong giao lưu văn hóa Ấn – Việt: nhìn từ trường hợp Trung – Nam Bộ Việt Nam

Nguyễn Tuấn Hùng Ấn Độ – một trong những trung tâm văn minh lớn của Phương Đông nói riêng và thế giới nói chung, đã có những đóng góp thiết thực vào tiến trình lịch sử nhân loại. Với bề dày tích tụ trên nhiều lĩnh vực và tinh tế trong cách ứng xử, văn … Tiếp tục đọc

Jerusalem: Những thăng trầm lịch sử – Phần 10 (Hết)

Jerusalem: Những thăng trầm lịch sử – Phần 10 (Hết)

Gặp nhau ở London một ít tuần đầu, Lloyd George và Thủ tướng Pháp Georges Clemenceau bàn việc chia chác ở Trung Đông. Để lấy Syria, Clemenceau đang dàn xếp:

CLEMENCEAU: ‘Hãy nói tôi biết ý muốn của ngài.’
LLOYD GEORGE: ‘Tôi muốn Mosul.’
CLEMENCEAU: ‘Ngài sẽ có được Mosul. Còn gì nữa không?’
LLOYD GEORGE: ‘Vâng tôi cũng muốn Jerusalem!’
CLEMENCEAU: ‘Ngài sẽ có Jerusalem.’ Tiếp tục đọc

Cách phiên âm và dịch nghĩa câu đối ở trụ biểu lăng Long Mỹ Quận Công Nguyễn Hữu Hào trong thời gian qua

Cách phiên âm và dịch nghĩa câu đối ở trụ biểu lăng Long Mỹ Quận Công Nguyễn Hữu Hào trong thời gian qua

Cổng vào lăng Long Mỹ Quận công vào thập niên 40 -50 của thế kỷ trước Nguyễn Văn Nghệ    Ông Nguyễn Hữu Hào là cha của Hoàng hậu Nam Phương, ông được phong tước Long Mỹ Quận công. “Long Mỹ Quận công Nguyễn Hữu Hào từ trần 13-9-1939, được an táng theo nghi thức … Tiếp tục đọc

Chỉ huy quân sự vĩ đại của Armenia — Vardan Mamikonian và gia tộc của ông

Chỉ huy quân sự vĩ đại của Armenia — Vardan Mamikonian và gia tộc của ông

Jason Ho Vardan Mamikonian là một lãnh đạo quân sự người Armenia sống vào giữa thế kỷ 4 và 5 Công Nguyên. Ông nổi tiếng vì đã dẫn dắt người dân Armenia chống lại người Sassanid tại Trận Avarayr vào năm 451 Công Nguyên. Mặc dù người Sassanid đạt được thắng lợi, nhưng đó là … Tiếp tục đọc

Tản mạn về tiếng Việt và Hán Việt: tại sao Trung Quốc dùng danh từ khoái 筷 còn Việt Nam dùng đũa (trợ 箸)? (phần B)

Tản mạn về tiếng Việt và Hán Việt: tại sao Trung Quốc dùng danh từ khoái 筷 còn Việt Nam dùng đũa (trợ 箸)? (phần B)

Nguyễn Cung Thông[1] Bài viết này (phần B) cập nhật và tóm tắt buổi trình bày về bài viết “Tản mạn về tiếng Việt và Hán Việt: tại sao Trung Quốc dùng danh từ khoái 筷 còn Việt Nam dùng đũa (trợ 箸)?” tại hội thảo UNC2021_0116 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN (sẽ … Tiếp tục đọc