Hiệp định thương mại tự do EVFTA và tác động của nó đến quan hệ Việt Nam – EU

Hiệp định thương mại tự do EVFTA và tác động của nó đến quan hệ Việt Nam – EU

Nguyễn Tuấn Hùng Quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên minh châu Âu (EU) được chính thức thiết lập từ năm 1990. Trải qua gần 3 thập kỷ, phạm vi hợp tác song phương đã được trải rộng khắp các lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa … Tiếp tục đọc