Thái độ sai lầm của Lỗ Tấn đối Đào Tiềm

Thái độ sai lầm của Lỗ Tấn đối Đào Tiềm

Một vài thiên tạp văn của Lỗ Tấn cho thấy văn hào này không có cảm tình với thi nhân Đào Tiềm. Lỗ Tấn dường như cố tình lí giải sai thơ văn và nhân cách Đào Tiềm. Phản bác của chúng tôi đối với Lỗ Tấn không chỉ cho ta thấy sự cực đoan và quá khích của ông, quan trọng hơn nó cũng là cơ hội để  nhận thức lại chân tinh thần của tác giả bài ca “Quy Khứ” – Đào Tiềm. Tiếp tục đọc

Tiểu thuyết Người con gái viên đại úy của Puskin – câu chuyện dùng sử để đọc văn và việc lấy văn để viết sử

Tiểu thuyết Người con gái viên đại úy của Puskin – câu chuyện dùng sử để đọc văn và việc lấy văn để viết sử

Puskin là tác giả tiểu thuyết Người con gái viên đại úy (1836) mà cũng là người soạn tác phẩm sử học nhan đề “Lịch sử cuộc phiến loạn của Pugatsốp” (“История Пугачевского бунта”, 1834). Đối thoại với quan điểm cho rằng Người con gái viên đại úy là tiểu thuyết lịch sử mượn nhân vật hư cấu Grinhốp để viết về lãnh tụ khởi nghĩa nông dân Pugatsốp, bài viết đã chỉ rõ cần phải nhận thức sâu hơn như thế nào câu chuyện “dùng sử” để đọc văn và việc lấy văn “viết sử” trong trường hợp tác phẩm của Puskin. Tiếp tục đọc

Tìm hiểu số lượng cống thuế hàng năm dưới thời Nhà Minh đô hộ nước ta

Tìm hiểu số lượng cống thuế hàng năm dưới thời Nhà Minh đô hộ nước ta

Hồ Bạch Thảo    Sách An Nam Chí Nguyên [安南志原] đời Minh, tại quyển 2, mục Cống phú [cống thuế] chép khá chi tiết về sản phẩm và tiền bạc phải nạp cho Trung Quốc hàng năm. Sử liệu giúp cho người đọc thấy được cụ thể dã tâm bóc lột tại nước ta, quan lại thu thuế … Tiếp tục đọc

Nhà nghiên cứu văn học nhân dân phê bình nhà thơ nhân dân (Đọc lại Lý Bạch và Đỗ Phủ của Quách Mạt Nhược: Đạo đức-Chính trị-Học thuật) 郭沫若的《李白与杜甫》- 道德政治與學術之瓜葛

Nhà nghiên cứu văn học nhân dân phê bình nhà thơ nhân dân (Đọc lại Lý Bạch và Đỗ Phủ của Quách Mạt Nhược: Đạo đức-Chính trị-Học thuật) 郭沫若的《李白与杜甫》- 道德政治與學術之瓜葛

                                                                                                    Lê Thời Tân Xung quanh hoàn cảnh và động cơ viết Lí Bạch và Đỗ Phủ Năm 2012 là năm kỉ niệm 1300 năm ngày sinh Đỗ Phủ (12/2/712-770), kỉ niệm 120 năm ngày sinh của Quách Mạt Nhược (郭沫若16/11/1892-12/6/1978). Năm 2012 cũng là năm tròn 40 năm xuất bản sách Lí … Tiếp tục đọc