Cụm từ “chữ Quốc Ngữ” được dùng từ bao giờ và ở đâu?

Cụm từ “chữ Quốc Ngữ” được dùng từ bao giờ và ở đâu?

Võ Xuân Quế  Cho đến nay đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về sự ra đời và thay đổi của chữ viết mà ngày nay được gọi là chữ Quốc Ngữ, kể từ khi nó được “phôi thai”. Tuy nhiên, cụm từ “chữ Quốc Ngữ” được dùng lần đầu tiên khi nào và … Tiếp tục đọc

Nước Mỹ và Đông Dương 1940 -1945 (Phần 2)

Nước Mỹ và Đông Dương 1940 -1945 (Phần 2)

Lính Nhật xâm lược Đông Dương. Nguồn ảnh Trích dịch chương 4 cuốn Việt Nam 1945 của David Marr Người dịch Nguyễn Tuấn Anh Trong khi đó, Tướng Wedemeyer, thay mặt Tưởng Giới Thạch, tiếp tục nhấn mạnh rằng Đông Dương hoàn toàn nằm trong Mặt trận Trung Hoa cho đến tận khi có quyết định của Potsdam vào … Tiếp tục đọc