Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 20

Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 20

THI CA KHÚC XX UY LĨNH  GIẢ  ĂN MÀY  GẶP  NHÃ LAN VÚ GIÀ RỬA CHÂN NHẬN RA  UY LĨNH Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển ngữ TÓM LƯỢC:  Sau khi bọn cầu hôn đi hết. Ulysse cùng Télémaque cất dấu hết vũ khí treo trong sảnh đường, Thần Nữ Athéné cầm đuốc soi sáng. Pénéloppe … Tiếp tục đọc

Đề Oanh

Đề Oanh

Hồ Bạch Thảo Thực lục về lời nói phải của một người con gái, có tác dụng thay đổi cả hệ thống pháp luật hà khắc  Hán Thư là một bộ sử nỗi tiếng trong Nhị Thập Tứ Sử Trung Quốc, gồm 100 thiên, do 3 cha con nhà họ Ban; bố là Ban Bưu, … Tiếp tục đọc