Chuyện lạ trong sử Việt

Chuyện lạ trong sử Việt

  Phan Bá Lương Bài viết này bắt đầu bằng một lần tình cờ, tôi lần giở một số trang của cuốn Biên niên lịch sử cổ trung đại Việt Nam, và tôi đọc được “Năm Đinh mùi 187, Hán Linh đế cử Lý Tiến, người quận Giao Chỉ làm Thứ sử Giao Chỉ…Lý Tiến … Tiếp tục đọc

Lịch sử kinh tế Việt Nam

Lịch sử kinh tế Việt Nam

Đông Ly Bài viết giới thiệu lịch sử kinh tế việt nam từ năm 880 đến năm 1945. Trong bài tham khảo chủ yếu 3 tác phẩm là: Đại Việt sử lược, Đại Việt sử ký toàn thư và Khâm định Việt sử thông giám cương mục. Tác giả cố gắng chỉ ra cơ cấu của … Tiếp tục đọc