Nơi đâu có hồ, đàn thiên nga sẽ bay đến- Thuật sử Phật Giáo tại đất Mỹ (Bài 11)

Nơi đâu có hồ, đàn thiên nga sẽ bay đến- Thuật sử Phật Giáo tại đất Mỹ (Bài 11)

Rick Fields Trần Quang Nghĩa dịch CHƯƠNG MƯỜI MỘT NHỮNG NĂM 50: PHONG TRÀO THIỀN BEAT VÀ THIỀN SQUARE I Vào tháng 3, 1947, hai người Mỹ trẻ Philip Kapleau và Richard DeMartino, làm việc cho Tòa án Quân sự Quốc Tế, theo chân một người bạn Nhật bước lên một cầu thang dốc bằng … Tiếp tục đọc

Nơi đâu có hồ, đàn thiên nga sẽ bay đến- Thuật sử Phật Giáo tại đất Mỹ (Bài 10)

Nơi đâu có hồ, đàn thiên nga sẽ bay đến- Thuật sử Phật Giáo tại đất Mỹ (Bài 10)

Rick Fields Trần Quang Nghĩa dịch PHẦN II CHƯƠNG MƯỜI : GIỮ CHO SEN MỌC TRÊN ĐÁ I Trên hành trình đến Mỹ  Con tàu vượt cả một đại dương mùa xuân Nhà sư theo nghiệp duyên đến rồi đi Chân trời dường như kéo dài vô tận Nhưng dòng nước mang chúng tôi đến Tân … Tiếp tục đọc