Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 28

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 28

Trần Thái Tông [1225-1257] Hồ Bạch Thảo                 Niên hiệu: Kiến Trung 1225-1231 Thiên Ứng Chính Bình 1232-1250 Nguyên Phong 1251-1257   Vua họ Trần, tên húy là Cảnh, trước tên húy là Bồ, làm Chi hậu chính triều Lý, được Chiêu Hoàng nhường ngôi, ở ngôi 33 năm [1226-1258], nhường ngôi cho con 19 … Tiếp tục đọc

Phiên trấn Thuận Thành trong cuộc xung đột Nguyễn- Tây Sơn (1771- 1802)

Phiên trấn Thuận Thành trong cuộc xung đột Nguyễn- Tây Sơn (1771- 1802)

Đổng Thành Danh Trấn Thuận Thành là một đơn vị hành chính đặc biệt, được hình thành dưới thời chúa Nguyễn (1797), bao gồm các khu vực định cư của các cộng đồng dân tộc bản địa (Chăm, Raglai, Churu, K’ho…) nằm rải rác, xen kẽ với các khu cư trú của người Việt thuộc … Tiếp tục đọc