Filed under Lịch sử thế giới phương Tây

Lạm bàn thế sự

Lạm bàn thế sự

    * Vũ Ngọc Phương      Thế sự là một Danh từ Phổ quát toàn bộ đời sống Chính trị, Văn hóa, Kinh tế Nhân loại. Vậy nên chỉ có thể “ Lạm bàn”, khó mà luận cho đầy đủ. Nhưng sự đời thì dù thấp cổ, bé họng người ta vẫn bàn, vẫn … Tiếp tục đọc

Hiệp ước hải quân Washington- Thế chiến đã diễn ra trên bàn đàm phán trước cả thực địa

Hiệp ước hải quân Washington- Thế chiến đã diễn ra trên bàn đàm phán trước cả thực địa

Bùi Vũ 1. BỐI CẢNH Kết thúc WWI, thế giới chịu một tổn thất chưa từng thấy. Sau khi Đế Quốc Đức thua cuộc, toàn bộ hải quân Đức chìm hoàn toàn ở Scapa Flow tạo một khoảng trống quyền lực trên đại dương. Các nước Hiệp Ước chiến thắng bắt đầu quay sang cạnh … Tiếp tục đọc