Filed under Lịch sử thế giới phương Tây

Bi kịch của một dân tộc: Cách Mạng Nga 1897- 1921 (Phần 3: Chương XIII)

Bi kịch của một dân tộc: Cách Mạng Nga 1897- 1921 (Phần 3: Chương XIII)

Lênin coi việc sử dụng khủng bố như một phương tiện đấu tranh giai cấp chống ‘bọn tư sản’. Ngay từ đầu, ông đã cổ vũ việc khủng bố tập thể do các tầng lớp thấp chống giới giàu có và đặc quyền qua khẩu hiệu ‘Cướp bóc bọn cướp bóc!’ Chúng ta phải cổ vũ năng lượng và bản chất phổ biến của khủng bố,’ ông viết vào tháng 6 sau đó. Tiếp tục đọc

Bi kịch của một dân tộc: Cách Mạng Nga 1897- 1921 (Phần 3: Chương XI)

Bi kịch của một dân tộc: Cách Mạng Nga 1897- 1921 (Phần 3: Chương XI)

Tác giả Orlando Figes Trần Quang Nghĩa dịch Chương 11 Cuộc Cách Mạng của Lênin   i Nghệ Thuật Nổi Dậy Một số cảnh kịch tính nhất của cách mạng được diễn ra trong ngôi trường dành cho các con gái của quí tộc. Học viện Smolny, một cung điện rộng rãi, màu vàng thổ, không hoa … Tiếp tục đọc

Bi kịch của một dân tộc: Cách Mạng Nga 1897- 1921 (Phần 3: Chương X)

Bi kịch của một dân tộc: Cách Mạng Nga 1897- 1921 (Phần 3: Chương X)

Tác giả Orlando Figes Trần Quang Nghĩa dịch   Chương 10 Cơn Hấp Hối của Chính Quyền Lâm Thời i Ảo Tưởng của một Quốc Gia Tại buổi họp đầu tiên của họ Kerensky phong Brusilov làm Tổng Tư lệnh quân đội Nga. Vị Bộ trưởng Chiến tranh mới đã xuống thăm ông tận bộ chỉ huy … Tiếp tục đọc