Filed under Lịch sử thế giới phương Tây

Thủ phạm nổ phá Chùa Một Cột năm 1954

Thủ phạm nổ phá Chùa Một Cột năm 1954

 Nguyễn-bá Dũng Gắn kết từ lâu với chủ đề “Chùa Diên Hựu – Một Cột”, từ năm 2012, Tạp chí Tia Sáng đã đăng những bài khảo cứu nghiêm túc của các tác giả Trần Trọng Dương,[1] Trần Thị Kim Anh[2] và mới đây nhất, ngày 10 tháng Mười 2020, tổ chức Tọa đàm “Bước … Tiếp tục đọc

Người La Mã- Phần 6

Người La Mã- Phần 6

Phần VI: Mười Điều Tâm Niệm Guy de la Bedoyere Trần Quang Nghĩa dịch Chương 22  Mười Bước Ngoặc Trong Lịch Sử La Mã     Bước ngoặc là thời điểm trong lịch sử khi mọi thứ thay đổi mãi mãi đối với một nền văn minh. Ý nghĩa của nó tại thời điểm đó không phải  … Tiếp tục đọc

Người La Mã- Phần 4

Người La Mã- Phần 4

Phần IV: Khi Người La Mã Cai Trị Thế Giới Guy de la Bedoyere Trần Quang Nghĩa dịch Trong phần này . . . Vào cuối thế kỷ thứ hai BC, La Mã là nhà nước thành công nhất trong thế giới cổ đại. Nó có quyền lực và uy tín nhiều hơn bất kỳ xứ … Tiếp tục đọc

Câu đối khóc bác Hồ Mậu Hòe

Câu đối khóc bác Hồ Mậu Hòe

  Hồ Bạch Thảo Bác và tôi lớn lên tại xã Hữu Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Xã chúng tôi cũng có duyên với văn học. Nghe kể rằng trước kia trong xã có ông thầy đồ hay chữ, bằng hữu bốn phương thường đến xướng họa văn chương. Có một nhà Nho … Tiếp tục đọc