Filed under Lịch sử thế giới phương Tây

Văn minh Phương Tây:  Cuộc Cách mạng Công nghiệp và Thế giới Công nghiệp thế kỷ 19

Văn minh Phương Tây:  Cuộc Cách mạng Công nghiệp và Thế giới Công nghiệp thế kỷ 19

Lê Quỳnh Ba chuyển ngữ. Công nghệ và sản xuất hàng loạt làm giảm nạn đói và mở ra mức sống cao hơn. Các nguồn năng lực mới và cải tiến các kỹ thuật sản xuất làm bắt đầu thời đại mở rộng công nghiệp. Đó là một thời kỳ tuyệt vời: đường sắt mạnh … Tiếp tục đọc

Quá trình bành trướng sức mạnh trên biển của Tây Ban Nha (từ cuối thế kỷ XV đến thế kỷ XVIII)

Quá trình bành trướng sức mạnh trên biển của Tây Ban Nha (từ cuối thế kỷ XV đến thế kỷ XVIII)

Nguyễn Văn Vinh  I . Những nhân tố tác động đến tư duy hướng biển của Tây Ban Nha Bối cảnh quốc tế Sau cuộc cách mạng khoa học công nghệ nền kinh tế các nước Tây Âu bước vào thời kỳ phát triển vượt bậc, không ngừng áp dụng những thành tựu khoa học công … Tiếp tục đọc