Filed under Kho tàng văn hóa

Truyện Kim Vân Kiều

Truyện Kim Vân Kiều

Maurice Durand L’Univers des Truyện Nôm Phan Tấn Khôi*   dịch     Dẫn  nhập Sinh tại Hà-nội vào tháng tám  1914,  Maurice Durand là con trai của  Gustave Durand,  chánh phòng dịch thuật tại Tòa-án  và giáo sư tiếng Tầu tại Đại học,  và của  Nguyễn Thị Bình, người gốc tỉnh Kiến-An,  ở phía Đông châu … Tiếp tục đọc