Filed under Kho tàng văn hóa

Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 15

Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 15

THI CA KHÚC  XV UY LĨNH GẶP LẠI  ÂU MÊ NGƯỜI GIA NHÂN  CHỦ TRẠI  CHĂN LỢN Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển ngữ   TÓM LƯỢC : Uy Lĩnh ngụy trang làm người ăn mày, rời bờ biển đến trại Âu Mê(Eumée) người quản gia trại nuôi lợn, được ông dọn ăn tiếp đãi và … Tiếp tục đọc

Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 14

Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 14

THI  CA  KHÚC  XIV BỌN  CẦ̀U  HÔN  ÂM  MƯU  PHỤC KÍCH  THẾ  VIỄN  MẠC Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh TÓM LƯỢC :  Bọn cầu hôn hay tin Télemaque đã ra đi Pylos và Lacédémone sau mười ngày vì Noémon đến hỏi thăm, chúng tức giận lo lắng bàn mưu phục kích đánh đắm con thuyền từ … Tiếp tục đọc

Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 13

Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 13

THI CA KHÚC XIII THẾ VIỄN MẠC ĐẾN THĂM VUA  MAI NINH LẠC TẠI  LA THẾ ̣ĐỆ MÔN Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển ngữ TÓ́M LƯỢC :   Đến Lacédémone, Télémaque và Pisistrate được vua Ménélas tiếp đón trọng thể. Télémaque chiêm ngưỡng cung điện. Nhà Vua cho biết sự giàu có là do chiến lợi phẩm … Tiếp tục đọc

Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 12

Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 12

THI CA KHÚC XII CUỘC DU HÀNH  THẾ́ VIỄN MẠC Ở  THÀNH PHY  LÔ Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển ngữ   TÓM LƯỢC :  Thế Viễn Mạc và Mạnh Tô đến Phy Lô, được tiếp đón nồng hậu. Thế Viễn Mạc trả lời Vua Ninh Tô về mục đích chuyến đi, cầu mong được biết … Tiếp tục đọc

Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 11

Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 11

THI CA KHÚC XI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN   AN THẠCH VÀ NGÀY KHỞI HÀNH  THẾ VIỄN MẠC Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển ngữ TÓM LƯỢC : Ngầy hôm sau Hội Đồng Nhân Dân An Thạch (Ithaque) được triệu tập bởi Thế Viễn Mạc (Télemaque) tại quảng trường. Dù có sự can thiệp của Hải Linh … Tiếp tục đọc

Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 10

Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 10

THI CA KHÚC  X THẦN NỮ QUÁN TRÍ TUỆ ĐẾN  AN THẠCH TÌM THẾ́ VIỄ̃N MẠC Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển ngữ  TÓM LƯỢC :  Nói về Thế Viễn Mạc (Télemaque) con trai Uy Lĩnh, sau buổi họp ớ Thiên Đình (Olympe). Thần nữ mang hài vàng bay xuống An Thạch (Ithaque), giả dạng xưng tên … Tiếp tục đọc