Filed under Kho tàng văn hóa

Một số tương đồng- dị biệt trong dấu ấn tiếp biến văn hoá Ấn của Champa- Phù Nam

Một số tương đồng- dị biệt trong dấu ấn tiếp biến văn hoá Ấn của Champa- Phù Nam

Nguyễn Tuấn Hùng Việt Nam hay các quốc gia khác ở Đông Nam Á đã chịu sự tác động mạnh mẽ của văn hóa Ấn Độ- đến mức người ta gọi đây là “thế giới Ấn Độ hóa”. Trong tác phẩm nổi tiếng của mình, Còedes đã khái quát về thế giới ấy như sau: … Tiếp tục đọc

Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 25

Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 25

CHUNG KHÚC . THI CA KHÚC XXV NƠI  ĐỊA  NGỤC    –     HOÀ  BÌNH Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển ngữ   TÓM LƯỢC :  Thần Hermès dẫn hồn những người cầu hôn xuống địa ngục. Nơi đây được vua Agamemnon và tướng Achille xét xử, được hỏi Amphimédon trả lời về nguyên nhân và diễn tiến … Tiếp tục đọc

Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 24

Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 24

THI CA KHÚC XXIV NHÃ LAN  NHẬN RA  UY LĨNH Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển ngữ TÓM LƯỢC : Vú già Euryclée lên báo tin cho Pénéloppe rằng Ulysse đã về, nhưng nàng không tin. Bước xuống phòng  đại sảnh gặp chồng, khi thì nhận ra, khi thì nghi ngờ, có vị Thần nào giả … Tiếp tục đọc

Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 23

Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 23

THI CA KHÚC  XXIII TRẬN ĐẤU  UY LĨNH  VÀ BỌN CẦU HÔN Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển ngữ Ulysse giương nỏ bắn chết Antinoos, bọn cầu hôn hăm dọa. Chàng cho biết mình là Ulysse, Eurymaque xin tha tội, hứa đền bù, Ulysse từ chối. Eurymaque hô hào xông lên giết Ulysse, chàng bắn chết … Tiếp tục đọc