Filed under Kho tàng văn hóa

Truyền thuyết “Hồ Hoàn Kiếm”- Một cách đọc liên văn bản

Truyền thuyết “Hồ Hoàn Kiếm”- Một cách đọc liên văn bản

Lê Thời Tân, Nguyễn Văn Phương, Dương Văn Duyên Áp dụng cách đọc liên văn bản văn hóa (thư tịch và truyền khẩu), bài viết triển khai phân tích kết cấu truyền thuyết “Hồ Hoàn Kiếm”. Trên cơ sở đó bài viết cũng đồng thời nêu một phán đoán về tên gọi “Hồ Gươm”.             … Tiếp tục đọc

Truyện Kể như là Diễn ngôn và Truyện Kể như là văn bản- Giới hạn tiếp cận của vài ba đại biểu Tự Sự Học Cấu trúc Luận

Truyện Kể như là Diễn ngôn và Truyện Kể như là văn bản- Giới hạn tiếp cận của vài ba đại biểu Tự Sự Học Cấu trúc Luận

“Truyện kể” là một loại diễn ngôn. Và đó chính là một thể loại ngôn ngữ thứ sinh độc đáo. Với một nhận thức như thế bài viết đã nhận diện lại cách tiếp cận “diễn ngôn truyện kể” của vài ba đại biểu tự sự học cấu trúc luận Tiếp tục đọc

Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 7

Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 7

THI  CA  KHÚC  VII: CHIÊU  HỒ̀N  NGƯỜI CHẾT  Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển ngữ    TÓM LƯỢC:  Nghe lời tiên nữ Phù Lê, Uy Lĩnh và các bạn vượt Đại Dương đến xứ  Sim Mê Liên, nơi cửa vào cõi Âm của Thần Dạ Đài. Uy Lĩnh dâng lễ vật, cắt cổ hai con vật … Tiếp tục đọc

Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 6

Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 6

THI CA KHÚC  VI: ĐẾN ĐẢO  THẦN GIÓ    Ê–ÔN ĐẾN XỨ  NGƯỜI  KHỔNG LỒ   LÉT  TRI GÔNG VÀ CUỘC  KỲ NGỘ VỚI  TIÊN NỮ PHÙ LÊ Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển ngữ thơ lục bát TÓM LƯỢC :   Đến đảo Thần Gió  Ê- Ôn (Eole), Uy Lĩnh và tùy tùng  được tiếp đón trọng … Tiếp tục đọc

Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 5

Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 5

THI CA KHÚC  V: CUỘC PHIÊU LƯU CỦA UY LĨNH ĐÁNH THÀNH  SI CÔN, ĐẾN LÔ  TÔ  PHA- ĐẾ́N XỨ NGƯỜI KHỔNG LỒ ĐỘC NHÃN Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển ngữ thơ lục bát   TÓM LƯỢC :  Uy Lĩnh xưng danh và kể lại những gian nan từ sau khi rời thành Troa. Trước … Tiếp tục đọc

Thử tìm hiểu ai là tác giả bài thơ Thần- Nam Quốc Sơn Hà

Thử tìm hiểu ai là tác giả bài thơ Thần- Nam Quốc Sơn Hà

THỬ TÌM HIỂU AI  LÀ TÁC GIẢ BÀI THƠ THẦN – NAM QUỐC SƠN HÀ[1] Viên Như                                                                                                       南國山河南帝居, 截然分定在天書。 如何逆虜來侵犯, 汝等行看取敗虛。    Nam quốc sơn hà nam đế cư,   Tiệt nhiên phân định tại thiên thư[2].   Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,   Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.                         Tạm … Tiếp tục đọc

Chuyện chữ – Chuyện nghĩa:  Bàn thêm về bài thơ “Nam Quốc Sơn Hà”

Chuyện chữ – Chuyện nghĩa:  Bàn thêm về bài thơ “Nam Quốc Sơn Hà”

Lại Thế Hiền           Bài thơ “Nam Quốc Sơn Hà” được coi là bài thơ Thần, được đưa vào sách giáo khoa giảng dạy cho nhiều thế hệ học trò.           Trước năm học 2003 – 2004, bài thơ này thường được dùng bản dịch, được cho là của nhà sử học Trần Trọng Kim: … Tiếp tục đọc