Tagged with Lịch Sử Nghệ Thuật

Lịch Sử Nghệ Thuật- Phần 18 (Hết)

Lịch Sử Nghệ Thuật- Phần 18 (Hết)

Jesse Bryant Wilder Trần Quang Nghĩa dịch PHẦN VI: Mười Điều Tâm Niệm  Trong phần này. . . Tôi sẽ để nghị với các bạn các phương tiện mở rộng kiến thức của mình về nghệ thuật và lịch sử nghệ thuật. Cách duy nhất để chiêm ngưỡng trực tiếp hầu hết những tác phẩm … Tiếp tục đọc

Lịch Sử Nghệ Thuật- Phần 13

Lịch Sử Nghệ Thuật- Phần 13

Jesse Bryant Wilder Trần Quang Nghĩa dịch PHẦN V: Nghệ Thuật Thế Kỷ 20 và Xa Hơn Nữa   Trong phần này. . . Thế kỷ 20 đẩy mọi thứ đi nhanh hơn. Nghệ thuật và kiến trúc phải bắt kịp công nghệ __ và chúng đã làm được. Trong phần này, tôi sẽ cho … Tiếp tục đọc