Tagged with Lịch Sử Nghệ Thuật

Lịch Sử Nghệ Thuật- Phần 8

Lịch Sử Nghệ Thuật- Phần 8

Jesse Bryant Wilder Trần Quang Nghĩa dịch Chương 13 Nghệ Thuật Kéo Dài Cổ Bạn: Chủ nghĩa Mannerism  Trong Chương Này Kéo dài quy luật Xem lại phối cảnh Điều chỉnh theo kiến trúc kiểu Mannerism Thời Phục hưng Hưng thịnh (xem Chương 11) nâng tầm các nghệ sĩ từ chức danh phận nghệ nhân … Tiếp tục đọc

Lịch Sử Nghệ Thuật- Phần 3

Lịch Sử Nghệ Thuật- Phần 3

Jesse Bryant Wilder Trần Quang Nghĩa dịch Chương 7 Nghệ Thuật Hy Lạp, Cá Tính Olympia, và các Nhà Sáng Tạo Thế Giới Hiện Đại   Trong Chương Này Nhảy bò với người Minoan Tìm hiểu điêu khắc Hy Lạp Giải thích tranh bình Hy Lạp Thăm phế tích Hy Lạp Lần theo Hellenism                                 … Tiếp tục đọc