Tagged with jason ho

Khazar: đế chế bị lãng quên thời Trung Cổ đã từng cai trị bắc Caucasus

Khazar: đế chế bị lãng quên thời Trung Cổ đã từng cai trị bắc Caucasus

Jason Ho “Người Khazar là một hiện tượng bất thường trong thời Trung Cổ. Được bao quanh bởi các bộ tộc du mục và man rợ, họ có tất cả các lợi thế của một nước phát triển: có cấu trúc chính phủ, giao thương rộng lớn và thạnh vượng, và một đội quân hùng … Tiếp tục đọc

Thời đại Viking

Thời đại Viking

Jason Ho/ ncls group Ngày nay, những người Viking nổi tiếng hơn bao giờ hết. Với các chương trình TV như “Vikings” hay “The Last Kingdom: The Ancient Norsemen” đã đem đến cho thế hệ sau này nhiều cái nhìn mới. Tất nhiên là có rất nhiều tư liệu được lồng vào các chương trình, … Tiếp tục đọc