Tagged with Đặng Thanh Bình

Trần triều phụ chú: Nguyên Tổ và Thái Tổ

Trần triều phụ chú: Nguyên Tổ và Thái Tổ

Đặng Thanh Bình Trong bài Giả thuyết về thân phụ của Trần Thủ Độ tôi có đặt mối quan hệ giữa Trần Báo và Trần Thủ Độ. Trong bài này xin đưa thêm manh mối khác. Toàn thư chép: “Tân Dậu [1261] Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: Theo quy chế nhà Trần, các vương hầu … Tiếp tục đọc

Bàn về cái chết của Tô Trung Từ

Bàn về cái chết của Tô Trung Từ

Đặng Thanh Bình (1) Việt sử lược chép: “Tân Mùi [1211] Tháng 6, Tô Trung Từ ban đêm sang nhà ở Gia Lâm để cùng với công chúa Thiên Cực tư thông, bị chồng của công chúa làm quan nội hầu là Vương Thượng giết”. * Không thấy Toàn thư chép về cái chết của … Tiếp tục đọc

Lý triều tân biên: Anh Tông Hoàng Đế

Lý triều tân biên: Anh Tông Hoàng Đế

Đặng Thanh Bình Toàn thư chép: “Ất Mùi [1175] Mùa xân tháng giêng, sách lập Long Trát làm Hoàng thái tử, ở đông cung. Phong Tô Hiến Thành làm Nhập nội kiểm hiệu thái phó bình chương quân quốc trọng sự, tước vương, giúp đỡ đông cung (…) Mùa hạ tháng 4, vua không khỏe, … Tiếp tục đọc