Tagged with Đặng Thanh Bình

Mấy ý kiến về loạt bài “Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ” của tác giả Hồ Bạch Thảo

Mấy ý kiến về loạt bài “Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ” của tác giả Hồ Bạch Thảo

Đặng Thanh Bình Qua loạt bài Lịch sử Việt Nam thời tự chủ của tác giả Hồ Bạch Thảo, xin được thảo luận mấy việc A/ Về bài viết Khúc Tiên Chúa nhân thời cơ giành độc lập thì thực sự tôi cảm thấy không thuyết phục, bởi lẽ – Cương mục và Tư trị … Tiếp tục đọc

Trần Triều tồn nghi

Trần Triều tồn nghi

Đặng Thanh Bình Trong khi tìm hiểu lịch sử triều Trần thời điểm cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 3 trở về trước, tôi thấy có những sự kiện khá thú vị nhưng lại không đưa ra được giả thuyết nào nên nay gom chung lại tạm gọi là tồn nghi Chiêu … Tiếp tục đọc