Tagged with Hoàng Văn Hoan

Hoàng Văn Hoan và vụ thanh trừng sau 1979

Hoàng Văn Hoan và vụ thanh trừng sau 1979

Nguồn ảnh Balazs Szalontai Tháng Bảy 1979, ông Hoàng Văn Hoan, cựu ủy viên Bộ Chính trị, Đại sứ đầu tiên của Việt Nam tại Trung Quốc, bỏ trốn theo Trung Quốc. Khi đã lưu vong ở Trung Quốc (TQ), Hoàng Văn Hoan, nhân vật lãnh đạo vào hàng cao cấp nhất của Đảng Cộng … Tiếp tục đọc