Tagged with Viên Như

Về hai chữ Tích Việt 昔 越 trong truyện Kiều

Về hai chữ Tích Việt 昔 越 trong truyện Kiều

Viên Như Trong bài viết “Đi tìm người Việt qua chữ Việt” tôi có nói rằng từ lâu ở nước ta tồn tại một suy nghĩ rằng chữ Việt 越 vốn có nghĩa không mấy tốt lành, nếu không nói là có ý khinh miệt thông qua cách hình thành con chữ. Người ta thường … Tiếp tục đọc

Nguồn gốc hai từ Quê Hương (暌 鄉)

Nguồn gốc hai từ Quê Hương (暌 鄉)

Tết đến rồi ai cũng mang mang một nỗi nhớ quê hương, người ở quê lên thành thị thi mong sớm về quê vui tết với gia đình, người ngoài nước thì mong nhớ về quê hương đất nước để bơi lội trong văn hóa tết dân tộc. Quê hương một từ thân thương vô bờ bến của người dân Việt. Xin đưa lên đây một ý nghĩ về hai tiếng quê hương để tặng cho những ai đang xa nhà hay xa xứ. Tiếp tục đọc

Giải mã truyện họ Hồng Bàng

Giải mã truyện họ Hồng Bàng

Viên Như Từ ngày dân tộc ta bị kẻ mạnh cướp mất lãnh thổ và văn hóa, trong tư cách là một kẻ yếu, dĩ nhiên dân tộc ta chắc chắn bị nhiều áp lực từ phương bắc, thậm chí đe dọa tới sự tồn vong của dân tộc, bởi vì kẻ mạnh có thể … Tiếp tục đọc