Tagged with Nguyễn Văn Kim

vua Lê Thánh Tông

vua Lê Thánh Tông

LÊ THÁNH TÔNG – CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP QUA NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA MỘT SỐ NHÀ SỬ HỌC NƯỚC NGOÀI Tranh thờ vua Lê Thánh Tông ở Thái miếu Lam Kinh PGS.TS Nguyễn Văn Kim Lê Thánh Tông là một nhân vật đặc biệt và nổi bật trong lịch sử Việt Nam. Chỉ … Tiếp tục đọc

Xứ Đàng Trong

Xứ Đàng Trong

  XỨ ĐÀNG TRONG TRONG CÁC MỐI QUAN HỆ VÀ TƯƠNG TÁC QUYỀN LỰC KHU VỰC  PGS.TS. Nguyễn Văn Kim 1. NGUYỄN HOÀNG VÀ SỰ NGHIỆP KHAI MỞ ĐẤT ĐÀNG TRONG Mặc dù còn có những ý kiến khác biệt nhưng hầu hết các nhà nghiên cứu đều cho rằng sau khi cuộc giao tranh … Tiếp tục đọc