Từ những sử liệu về thiên tài chế súng của Hồ Nguyên Trừng trong sách Dã Ký đời Minh, liên hệ đến mối hận mất nước

Screenshot_2-9.jpg

Hồ Bạch Thảo

Dã Ký [野記], hay Dã Sử đều là công trình của cá nhân ghi chép về lịch sử. Khác với chính sử của triều đình, các sử liệu được sàng lọc rất kỹ, còn Dã ký thì cách chọn hoặc bỏ có phần rộng rãi hơn. Các đời Minh, Thanh đều có Dã Ký ; sách đời Minh do Chúc Duẫn Minh 祝允明 soạn, gồm 4 quyển.

Chúc Duẫn Minh [1460-1526] sinh tại Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây ; lúc nhỏ nổi tiếng thần đồng, viết chữ đẹp, nhưng đường thi cử lận đận. Năm 19 tuổi đậu Tú tài, thi Hương 5 lần mới trúng Cử nhân vào năm Hoằng Trị thứ 5 [1492], trải qua 7 lần thi Hội không đậu ; đến lúc con trai đậu, ông bèn bỏ không thi nữa. Từng ra làm quan, giữ chức Tri huyện Hưng Ninh, Quảng Đông ; sau đó thuyên chuyển làm Thông phán phủ Ứng Thiên, Nam Kinh ; rồi từ chức trở về quê. Về văn nghiệp ông có 28 tác phẩm, trong đó có 5 tập thuộc loại ký ; về thư pháp có 18 tập ; sự nghiệp được ghi lại trong Minh Sử.

Trong quyển 2, Dã Ký, chép về cha con Hồ Quí Ly (1), Hồ Nguyên Trừng như sau :

Thời Vĩnh Lạc đánh An Nam, Lê Quí Ly hàng, có 3 con cùng theo vào triều.

Người con trưởng là Trừng được ban họ Trần, làm quan đến Thượng thư bộ Hộ(2). Trừng giỏi chế súng, đã chế súng thần công cho triều đình. Sau đó bị giáng chức, nhưng cho con làm chỉ huy Cấm vệ. Trừng xin theo nghiệp văn, hứa cho mỗi đời có con vào học Quốc tử giám. Ngày nay phàm tế binh khí, đều tế Trừng.

Người con giữa không rõ tên, được ban họ Đặng, cũng làm quan đến Thượng thư, sau bị giáng làm phụ tá huyện Giang Âm [tỉnh Giang Tô]. Có 3 người con, cho 1 người làm chỉ huy Cấm vệ, ban cho ruộng tại Giang Âm rất hậu, được miễn trừ sưu dịch, nay vẫn giữ nghiệp nhà.

Người con út không rõ tên, làm quan đến chức Chỉ huy. Sau đó lâu, xin về quê tế mộ, rồi tự xưng Vương. Quí Ly chết chôn tại kinh sư, sau đó con cháu dời chôn tại bên cạnh núi Chung Sơn.”

永樂中,征安南,黎季氂降,有三子,皆隨入朝。其孟曰澄,賜姓陳,官為 戶部尚書。澄善製槍,為朝廷創造神槍。後貶其官,而命其子世襲錦衣指揮,澄願從文,乃許令世以一人為國子生。今凡祭兵器並祭澄也。其仲曰某,賜姓鄧,亦官 尚書。後貶江陰縣佐,未審丞、簿。有三子,亦令一人襲錦衣指揮,並賜江陰田甚厚,永蠲其傜,今猶守世業。其季曰某,官為指揮。久之,乞歸祭墓,既往,即自 立為王。季氂死葬京師,其子後遷葬於鍾山之旁。

Việc Hồ Nguyên Trừng chế súng thần công cho nhà Minh rồi được phong chức Thượng thư bộ Công còn được xác nhận trong Minh Thực Lục qua văn bản dưới đây :

[1033] Ngày 11 tháng 4 năm Thành Hoá thứ 5 [21/5/1469]

Dùng con của viên Hữu thị lang bộ Công Lê Thúc Lâm, tên Thế Vinh, làm Trung thư xá nhân.

Thúc Lâm gốc người Giao Chỉ ; cha là Trừng, con Lê Quí Ly, em Lê Thương, vốn là tù binh bị bắt về, Thái tông văn hoàng đế tha tội cho, ban cho chức quan, chuyên chế tạo súng đạn, thuốc nổ, tại cục Binh trượng, cuối cùng giữ chức Thượng thư bộ Công. Thúc Lâm kế nghiệp, vẫn tiếp tục chế tạo quân khí. Đến nay xin cho con là Thế Vinh được làm quan tại kinh đô, để tiện bề phụng dưỡng.

Hoàng thượng nghĩ đến người phương xa nên chấp thuận.

(Minh Thực Lục v 42, tr.1329;Hiến Tông q.66, tr.4a)” (3)

Văn bản nêu trên còn cho biết con Hồ Nguyên Trừng là Hồ Thúc Lâm được giữ chức Hữu thị lang bộ Công, Thị lang tương đương với Thứ trưởng ngày nay. Riêng Dã Ký cho biết thêm, em Trừng cũng làm Thượng thư bộ Công, con trai em làm Chỉ huy Cấm vệ, tất cả đều chuyên coi sóc chế tạo súng thần công. Nói tóm lại cả đại gia đình Hồ Quí Ly đã làm chủ kỹ thuật chế tạo súng, kỹ thuật này tất đã có sẵn tại Việt Nam ; ngầm dùng nó làm bí quyết trao đổi, mới thoát khỏi chết trong buổi hiến dâng tù, dưới sự chủ toạ của vua nhà Minh vào ngày 5 tháng 5 năm Vĩnh Lạc thứ 5 [5/10/1407] (4).

Đến đây câu hỏi được đặt ra : Nhà Hồ có súng tốt, làm sao phải chịu mất nước ?

Nhắm trả lời câu hỏi này, hãy trở về với sử nước nhà Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Lúc bấy giờ quân Minh chuẩn bị xâm lăng nước ta, vua là Hồ Hán Thương họp triều đình để bàn nên đánh hay hoà ; Hồ Nguyên Trừng bèn tâu như sau :

Thần không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo thôi ” Hồ Quí Ly bèn ban cho hộp trầu bằng vàng.” (5)

Câu nói của Hồ Nguyên Trừng, được Hồ Quí Ly khen ngợi ban thưởng, nội dung gồm 2 phần :

– Không sợ đánh, Hồ Nguyên Trừng tự tin như vậy vì đã có sẵn vũ khí tốt.

– Sợ lòng dân không theo, chính là mối lo của cha con Hồ Quí Ly. Hiện tượng này quả thực đã xảy ra, bởi tâm lý dân chúng lúc bấy giờ căm ghét nhà Hồ giành ngôi nhà Trần, nên đồng lòng rủ nhau không theo. Điều này còn lưu lại dấu ấn trong một câu ca dao, diễn tả tâm tình lứa đôi ngang trái, người vợ đòi tự tử tại Hồ Tây, bởi chồng theo phe Hồ Hán Thương :

Chàng về Hồ thiếp cũng về Hồ,
 Chàng về Hồ Hán, thiếp về Hồ Tây !

Một khi lòng người như vậy, thì súng ống tốt cũng chỉ là khúc củi vô dụng, và sự thất bại trở thành lẽ hiển nhiên.

*

Cần đào sâu suy nghĩ, tại sao lòng dân căm ghét nhà Hồ ?

Duyệt qua mấy ngàn năm lịch sử dưới chế độ quân chủ, lòng người nước ta đã bị nhồi sọ phải trung thành với vua cũ, không cần biết tốt hay xấu, có năng lực hay không ; hễ ai chống lại triều cũ đều là giặc, là nguỵ, không được dung thứ. Người dân lúc bấy giờ trung thành một cách ngu muội (ngu trung), lại nghĩ đến hào quang về các vua đầu triều Trần đã chiến thắng quân Nguyên Mông, nên không thèm hỏi đến lỗi lớn của vua cuối Trần lúc bấy giờ. Các vua Nghệ Tông, Thuận Tông đều nhu nhược, để cho quân Chiêm Thành, Chế Bồng Nga, 3 lần cướp phá kinh đô Thăng Long ; sợ Chiêm Thành đến nỗi phải mang của cải triều đình đến các tỉnh chôn giấu.

Giả sử việc này xảy ra tại một nước dân chủ, với lỗi lầm lớn như vậy ; chỉ cần qua một cuộc bầu cử vua nhà Trần ắt phải xuống chức, để Hồ Quí Ly chính danh thay thế. Với vũ khí tốt của cha con nhà Hồ, nếu được lòng dân theo, thì chiến thắng sẽ nằm trong tay.

Liên hệ đến các nước dân chủ, như Mỹ, không phải không có Tổng thống dở ; nhưng với cơ chế tốt, tam quyền phân lập [lập pháp, hành pháp, tư pháp], bầu cử tự do, có thể thay đổi vận mệnh đất nước từ xấu sang tốt. Đơn cử trường hợp Tổng thống thứ 15 [1857-1861], James Buchanan nước Mỹ, phạm các lỗi lầm như bênh vực các tiểu bang dung dưỡng chế độ nô lệ tại phương nam, khiến nội tình nước Mỹ chia rẽ trầm trọng. Thì chỉ trải qua một nhiệm kỳ 4 năm, được thay đổi bởi Tổng thống Abraham Lincoln, từ đó vận hội nước Mỹ tốt đẹp hơn, trở thành cường quốc trên trường quốc tế.

Với cơ chế tốt, nước Mỹ từ thời lập quốc đến nay, qua 44 đời Tổng thống, chuyển quyền một cách tương đối ổn thoả, không có một cuộc đảo chính xảy ra. Trái với Việt Nam ta, ngoại trừ các vua giành được độc lập từ ngoại xâm như Ngô Quyền, Lê Lợi ; thì mỗi lần thay đổi sơn hà là mỗi lần đổ máu. Trường hợp vua Lý Huệ Tông, tuy đã bỏ đi tu, ngồi nhổ cỏ trước sân chùa Chân Giáo, vẫn bị Trần Thủ Đô đến đe doạ bằng câu nói bóng gió “ Nhổ cỏ phải nhổ hết rễ ” ; khiến nhà vua biết thân phận mình phải vào chùa thắt cổ tự tử ; ngoài ra cả ho Lý hoặc bị tàn sát, hoặc phải đổi sang họ khác. Còn anh em nhà Tây Sơn, tuy chết rồi cũng bị đào mồ phanh thây ; riêng vua còn sống, Nguyễn Quang Toản, thì bị xử lăng trì bởi voi dày. Được làm vua, thua làm giặc ; số người bị chết trong các cuộc thay đổi triều đại không biết bao nhiêu mà kể, khiến thi hào Nguyễn Du trong Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh phải than :

Một phen thay đổi sơn hà,
 Tấm thân chiếc lá biết là về đâu !

Lại còn trường hợp oái oăm khác, có vị vua tự nhận thất bại, thiếu khả năng, bệnh tật triền miên ; nhưng phải ôm ngôi vị mấy chục năm cho đến chết, để nhìn đất nước lần lượt bị mất từng phần, chờ cho ngoại bang cai trị. Đó là trường hợp vua Tự Đức, qua dụ Tự Trách Mình (Tự Biếm Dụ) ông viết :

Miễn cưỡng theo mưu kế của bậc lão thần, bỏ đất đai và dân chúng 6 tỉnh Nam Kỳ, để cầu khỏi nạn chiến tranh và yên xã tắc. Trên 200 năm khai sáng gìn giữ gian nan, bỏ trong một sớm ; chính là tội của tên tiểu tử này kể sao cho xiết ! Túng sử có lập được nên công đức cũng không đủ chuộc được tội lỗi. Huống hồ trẫm lại không công không đức, chỉ trơ mặt trơ thân ngồi nhìn, lần lữa cho đến già yếu ; tuy thiên hạ không nỡ trách ta, nhưng lòng ta há lại không suy nghĩ ? ” (6)

Về sức khoẻ suy yếu, ông tâm sự như sau :

Vốn bẩm sinh bạc nhược, xưa nay chưa có ai khí chất yếu kém như vậy. Cho nên từ thuở ấu thơ, niên thiếu, cho đến già lão luôn luôn lấy bệnh làm bạn bè, mượn thuốc làm bản mệnh, cơ hồ chưa hề gián cách một ngày.” (7)

Giả sử dưới thời Tự Đức, có một cơ chế tốt chọn người giỏi để thay thế, thì nước ta không lâm vào cảnh 80 năm nô lệ.

*

Bình tâm lượm lặt những sự việc xảy ra qua ngàn năm lịch sử, cũng đủ chỉ cho chúng ta con đường hoạ, phúc ; điều nên tránh, điều nên theo. Hãy đặt niềm tin vào tương lai, với một cơ chế tốt, đất nước không cỏn đổ máu một cách vô ích, lòng người hoà hợp, xã hội thăng tiến.


Chú thích:

1.Hồ Quí Ly từ họ Hồ, có thời đổi sang họ Lê nên gọi là Lê Quí Ly, rồi lại trở lại họ Hồ.

2.Thượng thư bộ Hộ : dưới triều Minh là vị quan cao cấp hạng nhất trong 6 bộ.

3 Hồ Bạch Thảo dịch, Minh Thực Lục, Hà Nội : NXB Hà Nội, 2010, tập 3, trang 81.

 1. Hồ Bạch Thảo, Minh Thực Lục, sách dã dẩn tập 1, trang 277-281.
 2. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Hà Nội, 1988, N X B Khoa Học Xã Hội, tập 2, trang 211.

6.Tự Đức, Tự Đức Thánh Chế Văn, tập 3, quyển 2, Tự Biếm Dụ.

 1. Tự Đức Thánh Chế Văn, sách đã dẫn, tập 3, quyển 3, tờ 12b.

 

 

15 thoughts on “Từ những sử liệu về thiên tài chế súng của Hồ Nguyên Trừng trong sách Dã Ký đời Minh, liên hệ đến mối hận mất nước

 1. 1. Đòi hỏi dân chủ, được bầu cử, thậm chí lại còn đem nước Mỹ ra minh họa khi nói về các triều đại Lý, Trần, Hồ thì quả thật, bản nhân buộc phải nghĩ rằng trác giả tuy viết rất nhiều về các tư liệu lịch sử nhưng không có phương pháp luận lịch sử.
  * Trước tiên, phải nói rằng các vua đầu tiên của các triều đại nói trên, hoặc giấu diếm hoặc công khai về nguồn gốc phương Bắc của mình nhưng đều có điểm chung là tự coi mình là quốc gia ngoại biên và thần phục Trung Nguyên (cho dù triều đình đó không phải là Hán mà là ngoại tộc khác), và luôn nhớ về nguồn gốc phương Bắc của mình như triều Lý lập đền thờ Si Vưu, hoặc triều Trần lấy ngày 3/3 làm ngày hàn thực để tưởng nhớ Giới Tử Thôi, còn, Hồ Quý Ly thì đặt tên nước là Đại Ngu để tưởng nhớ đến quê cha đất tổ của mình, chính vì thế, nền văn hóa mà nền tảng là nho giáo của triều đình và con người thời đó về bản chất chính là TẦU NHÁI.
  * Đã là NHÁI thì mọi mặt đều NHÁI. đặc biệt là cách hành xử (đặc sản của Tầu), đó là, ĐƯỢC LÀM VUA, THUA LÀM GIẶC!.
  * Bởi thế, triều Trần thay triều Lý, rồi sau này lại bị thay thế bởi triều Hồ, chắc chắn phải nằm trong “quy hoạch” trên, lấy đâu ra cái chuyện dân chủ, dân cử!?
  2. Về triều đại nhà Hồ, lòng dân không theo vì những lý do khác chứ không phải là ngu trung, thương nhớ nhà Trần, cụ thể:
  Dùng tiền giấy Thông Bảo hội sao đưa vào lưu thông để vơ vét các đồ kim khí dùng cho việc đúc vũ khí, tưởng rằng đó là cải cách nhưng không lường trước được việc nảy sinh ra chuyện có tiền giả với lượng khá lớn làm lũng đoạn kinh tế, dẫn đến chuyện mà ngày nay gọi là lạm phát siêu tốc, nhân dân bị mất hết tài sản quý và cuộc sống bị bần cùng hóa.
  * Xây dựng một lực lượng quân đội quá lớn dẫn đến việc sức dân đã hao do lạm phát rồi đi đến kiệt quệ vì phải nuôi quân, mặt khác, lại tốn rất nhiều công sức tiền của để chế tạo súng thần công cỡ nòng lớn nhưng vô dụng vì chất lượng thuốc súng kém, không đủ lực tống cho hòn đạn bay xa (chỉ đến khi giặc Minh cướp được các súng này, đưa về làm chiến lợi phẩm và phát hiện ra uy lực công phá rất mạnh của súng khi dùng thuốc súng chất lượng tốt có nguồn gốc từ Trung Á)
  * Thời đó, còn rất nhiều các dòng tộc tự hào mình là người gốc Hán, không chấp nhận triều Hồ mà tiếp tay cho giặc Minh xâm lược Đại Việt, thậm chí, như Mạc Thúy (cố tổ của Mạc Đăng Dung) còn thay mặt “các kỳ lão” xin cho Đại Việt được nhập vào chính quốc.

  Thích

 2. Học giả Hồ Bạch Thảo có nhiều bài viết giá trị. Bài viết này ngắn gọn nhưng ý tại ngôn ngoại lấy chuyện cũ nói chuyện ngày nay rất đáng suy xét. Tôi không rõ ông Lại Việt là thế nào nhưng thường hay ” Thi Kiến thức” luôn tỏ ra mình biết nhiều. Tuy nhiên các Cụ Nhà ta ( Lạc Việt – Việt Nam) có câu: ” Xấu hay nói tốt. Dốt hay nói Chữ” không rõ là thế nào? Vũ Ngọc Phương

  Thích

 3. Thưa ông Vũ Ngọc Phương, đây là diễn đàn bàn về các vấn đề lịch sử nên bản nhân chỉ bàn thêm về mặt lịch sử thôi chứ tuyệt nhiên không dám nói chữ gì cả, bởi nếu về mặt chữ nghĩa thì bản nhân nhận thấy còn thua xa ông, nên không dám lạm bàn.
  Thế còn, những điều mà bản nhân nêu ra trong bài thì ông có chỉ giáo gì không, rất mong được thảo luận với ông về những vấn đề ấy.

  Thích

 4. Thưa Ông Lại Việt, bài viết của học giả Hồ Bạch Thảo chỉ bàn việc Lòng Dân và Vũ khí,lấy việc xưa để nói về trị nước, yên dân. Sự thật lịch sử cho thấy Nhà Hồ và Nhà Mạc nổi lên là do chính sự Nhà Trần, Nhà Lê tham ác, thối nát. Hồ và Mạc đều có những cải cách lớn về kinh tế nhưng đi trước thời đại nên thất bại. Nguyên nhân chính vẫn là người Việt bị đô hộ hơn 1,000 năm giáo dục Hán hóa nên sự ” Ngu trung” với triều đại chính thống bị Nho sỹ lợi dụng. Tiền giấy là một phát minh lớn của Văn minh Việt trước cả thế giới. Vì vậy không nên căn cứ vào một số Sử gia như Ngô Sỹ Liên – Có nhiều sai lầm về Sử học như viết Mai Hắc Đế là giặc, như lấy bài Nam Quốc Sơn Hà đã được ghi từ thời Lê Đại Hành trong Lĩnh Nam trích quái để gán cho Lý Thường Kiệt. Cảm ơn ông!

  Thích

 5. Thưa ông Vũ Ngọc Phương, thứ nhất nói về LÒNG DÂN, thì tất cả mọi sử gia và văn gia, kể cả bọn văn sử nô thối mồm từ triều Hồ cho tới ngày nay đều phải nhớ tới Nguyễn Trãi, một người được triều Hồ nuôi nấng và đào tạo thành nhân tài nhưng đã phải nói về triều đại phản dân hại nước đó như vầy:
  “Nhân nhà Hồ chính chính sự phiền hà
  để trong nước lòng dân oán hận….”,
  thưa ông, cái oán hận của dân chúng rõ ràng là do triều Hồ gây ra, Hồ Nguyên Trừng nói “…. chỉ sợ lòng dân không theo…” đó là vào lúc mà ông ta đã nhận thức được cái sai của của chính mình đã gieo họa cho dân chúng nhưng không thể sửa chữa kịp khi nạn ngoại xâm đã gần kề. Vậy cái Lòng Dân này thì đừng có đổ cho dân chúng là do thương nhớ triều cũ nữa nhé!?
  Thứ hai, cải cách chỉ vì một lợi ích tức thời nhưng không tính tới tác hại lâu dài mà nó gây ra thì chỉ có thể khẳng định rằng đó là những thứ cải cách tào lao chi khươn với hậu quả là người dân bị nạn tiền giả rất ghê gớm, ông Vũ Ngọc Phương có biết không?

  Thích

  • Cái thứ hai là bảo thủ.
   Nếu nhà Hồ có thêm thời gian và nhà Minh lúc đó không mạnh để thực hiện dã tâm bành trướng thì nhà Hồ ắt sẽ có một triều đại rực rỡ.

   Thích

 6. Bổ sung tiếp với ông Vũ Ngọc Phương, thưa ông, khi nhà Hồ hoặc nhà Mạc sau này, đã cướp ngôi thì công việc đầu tiên của họ là ve vãn và thần phục Trung Nguyên để được Thiên triều công nhận, cho nên:
  * Quá trình Hán hóa lại bộc phát trở lại, phá bỏ mọi nỗ lực và thành tựu Giải Hán hóa trước đó.
  * Chỉ vì muốn kẻ giặc sớm công nhận mình (với ngụ ý là chính danh CHÍNH TRIỀU thì vương triều cũ sẽ rơi vào thế NGỤY TRIỀU), cho nên, mọi hành động trị quốc sẽ đi theo hướng có lợi cho giặc nhưng lại làm tổn hại cho đất nước và dân chúng, bởi thế, nhà Hồ và nhà Mạc tuy được công nhận là CHÍNH TRIỀU nhưng như người dân lại oán hận mà nói rằng đó là bọn XẤU HƠN CẢ NGỤY!

  Thích

 7. Cảm ơn ông Lại Việt đã có ý kiến. Sử học là rất khó, viết trung thực đúng sự thật đã khó, nhận thức được ĐÚNG QUY LUẬT còn khó hơn rất nhiều vì vừa Cụ Thể là các sự vật, sự việc của Sử Liệu, lại vừa Trìu tượng là Nhận thức Tư duy.Tuy nhiên vấn đề xuyên suốt của Nhận thức phải Công bằng – Trung dung. Cực đoan ở bất kỳ công việc nào, nhận thức nào đều gây nguy hại cho bản thân, cho gia đình và rộng hơn là Xã hội. Chúng ta đều biết Cực đoan trong Gia đình thì không có Hạnh phúc, Cực đoan trong Xã hội thì không có bạn bè, Cực đoan trong Chính trị thì mất Nước. Làm chính trị cực khó vì Thù trong, Giặc ngoài, quyền lợi bộ phận,…Ông có nói dến Nguyễn Trãi, tôi thấy rằng Nguyễn Trãi là một Nhà NHO yêu nước, tận tâm vì Nước – Một Nhà CHÍNH TRỊ trong Tư tưởng Phong kiến nên có nhều hạn chế. Sự tham quyền muốn kiểm soát Triều đình bằng cách đưa Nguyễn thị Lộ vào cung cấm đã dẫn đến thảm án tru di, vậy Lịch sử công bằng sẽ đánh giá thế nào? Xin có ý kiến nhỏ để ông tham khảo và xin không tiếp tranh luận. Trân trọng!

  Thích

 8. Thật là mệt nghe ý kiến tranh luận những chuyện đâu đâu ,tác giả chỉ lấy chuyện câu nói của Hồ Nguyên Trừng để liên hệ đến lòng dân thuận hay không thôi mà .

  Thích

 9. Tự nhiên hôm nay,tôi đọc được dòng nhận xét của bác Lại Việt về lịch sử Việt Nam,tôi lại thấy kinh tởm bởi kiểu suy nghĩ của độc giả này.
  1.Người Trung Hoa cổ không có các khái niệm về dân tộc.Khái niệm “dân tộc” chỉ mới xuất hiện từ thời Dân quốc theo trào lưu tư tưởng phương Tây. Trước đó Trung Hoa chỉ có thiên hạ: Thiên hạ Đại Hán, thiên hạ Đại Đường, thiên hạ Đại Tống.Trong thiên hạ đó có có Hoa và Di. Hoa là dân theo phong tục tiếng nói của triều đình. Di là các bộ tộc thiểu số ở trong nước và nước ngoài khác phong tục ngôn ngữ của triều đình. Vì thiên hạ rộng lớn cho nên trong quan niệm của người Trung Hoa xưa không có dân tộc như ngày nay, họ chỉ vì thân tộc của mình gồm gia đình-họ hàng của mình, kéo bè kết đảng, gọi là gia thuộc (家屬), tộc đảng (族黨), sau đó mới nghĩ đến xa hơn như hương lí (鄉里), rồi mới đến thiên hạ (天下). Vì thế ở Trung Hoa chính trị thời xưa rất khốc liệt, thắng thế không sao nhưng thất thế thì có khi cả nhà bị tội theo đến hàng trăm hoặc nghìn người như tộc tru (族誅) hoặc 3 đời hoặc 9 đời. Điều này cũng ảnh hưởng đến Việt Nam-Triều Tiên nhưng có phần nhẹ hơn.Các vị vua chúa trên,theo ông ai là người Hán chính gốc ???
  *Triều Lý là người Miêu vì thờ Xi Vưu,nhà Trần gốc Đản vì tự xưng mình là người miền dưới,theo logic của ông ai mới xứng đáng được gọi là gốc Hán.Tôi họ Lưu chắc tôi gốc Hán 100% rồi,không có họ Lưu,không có khái niệm dân Hán.Nhắc đến chữ Tàu,tôi lại nghĩ đến học giả An Chi không hiểu không ông ấy nghĩ gì mà nói Tàu là Tào được,người miền Bắc chúng tôi gọi dân Khựa từ trước đến nay là người Bắc,người Đường,người Ngô theo các triều đại bên Trung Quốc.Cái “quy hoạch” mà ông chỉ là cái “quy hoạch” gì??? Hoa thống trị Đại Việt chăng ? Thế cái ngôn ngữ ngày nay ông đang sử dụng thuộc ngữ hệ nào ? Ngữ hệ Tày-Thái hay Trung-Tây Tạng.Thật sự càng ngày tôi càng thấy buồn nôn,với những kiểu suy nghĩ như độc giả này.Học giả Hồ Bạch Thảo chỉ đem suy nghĩ lấy chuyện xưa để nói chuyện ngày nay,mà đã bị công kích không thương tiếc như thế này.Nói như ông Lại Việt chắc khỏi cần nghiên cứu lịch sử làm gì,ngày xưa làm gì có dân tộc,thằng nào mạnh thì thằng đó là hoàng đế thôi.
  2.Triều đại nào chẳng thế,lý do khác nói đơn giản ích lợi của giai cấp thống trị bị hao tổn thôi.Đứng ở lập trường của Hồ Quý Ly ông sẽ làm gì ?
  *Khái niệm kinh tế thời nay không thể nói vun vào với thời xưa được,giai cấp sở hữu kim khí và tiền đồng chủ yếu là các quý tộc,tiền giả đột nhiên xuất hiện lí do tại sao ???Chẳng có gì là không lường trước được ở đây cả,nếu Hồ Quý Ly đánh thắng nhà Minh,lịch sử sẽ đi theo một hướng khác,rất tiếc lịch sử không có chữ “Nếu”.
  *Không gia tăng quân đội để mấy thằng khác nó làm giúp à,cái sai duy nhất của Hồ Quý Ly là đã thất bại.Vì lợi ích của bản thân,thằng nào chẳng vậy,tự hào người gốc gì ở đây,thành phần bán nước của xã hội Đông Á quá nhiều,thằng nào chẳng nghĩ lợi ích gia đình dòng họ mình trước.Xem lịch sử Đông Á xem thời kỳ nào chẳng có thành phần “Gian”.Nói gì thì nói,cũng không thể phủ nhận tư tưởng của nhà Hồ muốn cách tân cái cũ,nhà Hồ thành công chữ Nôm đã có chỗ đứng trong lòng dân tộc,đến lúc đó ta có một trang lịch sử vẻ vang không khác gì lịch sử của người Đức,chia cắt di sản của thế giới sinosphere.
  Tái bút : Tôi mong các nhà sử học nghiên cứu về quốc gia Lâm Ấp một cách kỹ càng.Tôi luôn có cảm giác lịch sử Việt Nam bị ảnh hưởng văn minh Trung Hoa chỉ rơi vào khoảng thế kỷ 13,khi Nho Giáo du nhập mạnh vào Bắc Việt Nam.Nhân khẩu các thời kỳ Bắc Thuộc có vấn đề.Ta có thực sự thuộc Hán ,nhà Hán tấn công Nhật Nam kiểu gì,từ Hà Nội đến Quảng Nam gần 850 km,chưa kể vùng Quảng Tây mãi đến thời Tống mới được khai phá.Hậu cần lương thực không đủ để nhà Hán tấn công được đến xa như vậy,kể cả sử dụng thuyền buồm,công nghệ thuyền thời Hán không làm được như vậy.
  *Không coi dân tộc Hoa là dân tộc Việt Nam,tôi nói thế không phải kỳ thị,mà bản chất chữ Hoa đã mang nghĩa kỳ thị rồi,thà gọi người Trung Quốc ở Việt Nam là người Minh hay người Đường còn đoàn kết dân tộc được.Gọi họ là Hoa chẳng khác gì chứa một quả bom trong lòng đất nước.
  *Người miền Bắc hay người miền Nam bản chất chẳng khác gì nhau,nói tiếng Việt ngữ hệ Nam Á,viết chữ Quốc Ngữ.Đoàn kết là sống,chia rẽ là chết.Tôi viết hơi lan man,chẳng qua chỉ muốn nói chẳng may có chiến tranh với Trung Quốc,người miền Bắc là lực lượng chiến đấu đối mặt trực diện với Trung Quốc.Người miền Nam có muốn làm gì,thì cũng nên trục xuất người Hoa,vừa giải quyết được mâu thuẫn giữa dòng người di cư miền Bắc,miền Trung tị nạn,vừa được lợi về kinh tế,các bạn nói tiếng Việt không phải tiếng Thái,cũng chẳng phải tiếng Trung.Người Hoa “vô tổ quốc”,giới tinh hoa có quyền lực trước thế kỷ 9 chiến đấu vì lợi ích của họ,ngày nay trong CMND phân biệt rõ ràng dân tộc Kinh và dân tộc Hoa,tôi là người Kinh tôi bảo vệ cho ích lợi của người Kinh.Chắc các bạn nhớ vụ Vạn Thịnh Phát,họ không có khái niệm tổ quốc,ngay cả các nhà lãnh đạo cũng vậy.Chẳng may có loạn cứ đoàn kết đa số diệt thiểu số,lời nói thật lòng,tôi chẳng quan tâm đến chữ dân tộc lắm,giờ làm gì thì cứ suy nghĩ đến lợi ích của mình trước,nhưng tôi sợ cái viễn cảnh sẽ xảy ra.
  *Sợ nhưng tôi vẫn phải nói “Nếu bạn muốn hòa bình,thì bạn phải chuẩn bị cho chiến tranh”.

  Thích

  • Rất khâm phục kiến thức của anh. Anh hơi cực đoan và có tư tưởng giống người Hán, ngạo mạn và bành trướng. VN có 54 dân tộc, anh định diệt hết 53 dân tộc kia chăng.
   Lũ dòi bọ sẽ diệt vong. Chỉ có tổ quốc trường tồn.

   Thích

 10. Thưa ông Lưu Danh Tuấn.
  1. Trước hết, phải nhắc lại rằng, muốn rút ra được cái gì đó từ lịch sử để làm bài học cho ngày hôm nay, thì, phải nhìn lịch sử với các sự kiện của nó phải thật đúng. Trong nghiên cứu lịch sử không có chuyện mượn xưa nói nay vì đó là phản lịch sử, nên, những bài viết như vậy thì đăng ở diễn đàn khác sẽ tốt hơn!
  2. Chuyện mà ông nêu ra để rồi bình luận lung tung, ví dụ như khái niệm “dân tộc”, thì không hề có trong các comment mà bản nhân đã viết ở bài này. Nhân tiện, do ông đã viết thì bản nhân cũng đồng ý rằng chưa có khái niệm này ở thời trung đại, nhưng, “tộc dân” thì đã tồn tại rất lâu rồi: tộc người Hán (Hán tộc), tộc người Mèo, Dao (Miêu tộc), hoặc tộc người Việt (Việt tộc)…., những chữ để ở trong ngoặc ông nghe có quen không?
  Mặt khác, khi ông nói tới Thiên hạ nhưng ông quên hoặc cố tình quên mà không nhắc tới Thiên hạ Đại Nguyên, Thiên hạ Đại Thanh, và, theo cách phân loại của ông thì dân chúng ở hai triều đại này nói tiếng gì, Hoa hay là Di?
  Mặt khác nữa, cho dù gọi là dân gì thì Hán tộc vẫn lừng lững hiện nguyên hình bởi ngôi sao to nhất trên lá cờ. Trong quá trình tồn tại của mình, kể cả khi bị ngoại tộc cai trị, thì tộc dân này vốn ban đầu là Tần (Qin, Sin, Chin) đã thâu tóm và đồng hóa các tộc dân khác để trở thành Hán tộc sau này, nhưng vẫn giữ nguyên tên cũ của mình (China), vẫn tiếp tục bành trướng tới mọi GẦM TRỜI, dưới danh nghĩa Thiên hạ, bởi thế, tranh đoạt địa vị Thiên tử để được làm cha Thiên hạ chính là quy trình cho các giống kẻ cướp, vốn đã tự gọi nhau là “Đại vương” gì gì đó!
  3. Về chuyện tiền giả ngay trước khi Hồ Quý Ly cướp ngôi, thì ông có biết tới Nguyễn Nhữ Cái không, nếu chưa biết thì nên tìm tư liệu mà đọc để mở mang kiến thức!

  Thích

  • Thưa ông Lại Việt.
   1.Mượn xưa nói nay,là quan điểm của Nho Giáo,Việt Nam ta và Trung Quốc đều chép sử theo quan điểm này.Ông muốn nhìn lịch sử một cách đúng đắn,thì ông một là chép sử theo phong cách phương Tây,hai là chép sử dựa theo những gì ta khai quật được.Diễn đàn nghiên cứu lịch sử đa phần đều chép sử theo phong cách như trên,chẳng qua không ai nhắc đến hai chữ “Dân Chủ”.
   2.Người bình luận lung tung,trong diễn đàn này chính là ông đấy,ông xem lại bình luận đầu tiên của mình là được.Cái khái niệm Hán tộc,Miêu tộc,Việt tộc mà ông nói là khái niệm về văn hóa,ông đừng có cố tình lẫn lộn đầu đuôi.
   Tôi nói khái niệm Thiên Hạ không phải tôi cố tình quên,mà về mặt ảnh hưởng,ba triều đại trên,có tính tiếp nối đến trình độ phát triển kỹ thuật,đời sống,văn hóa,pháp luật đầy đủ nhất trong văn minh Trung Hoa.Tần,Tân,Tấn,Tùy không ảnh hưởng đến các nền văn hóa khác mạnh mẽ như ba triều đại này.Theo quan niệm Hoa Di,Nguyên,Thanh không được coi là Hoa Hạ.Dân chúng hai triều đại Nguyên Thanh nói tiếng Quan Thoại(không phải tiếng Quan Thoại cổ bị ảnh hưởng thời Ngũ Hồ Loạn Hoa).Tầng lớp quý tộc dùng Văn ngôn,Nguyên Thanh dùng song ngữ ,Hoa Nam thì đủ thứ tiếng đến hiện đại này nếu nói tiếng địa phương chắc cũng chẳng hiểu được nhau.Văn Ngôn(Hán cổ) hiện nay được coi là tử ngữ,ngôn ngữ bản địa giờ được các nước như Việt Nam,Hàn Quốc,Nhật Bản sử dụng một cách chính thức là ngôn ngữ quốc gia,ngoài Nhật Bản còn dùng Hán Tự,hai quốc gia còn lại đã từ bỏ.
   Ông đừng trêu tôi có được không,ngũ tinh hồng kỳ có ý nghĩa khác,sau đây là những nhân vật được coi là đại diện dân Hán Lưu Bang(Sở),Lưu Uyên(Hung Nô),Lưu Tri Viễn(Sa Đà).Tôn Trung Sơn mà không đưa ra khái niệm dân tộc Hán,chắc các cụ nhà mình vẫn nghĩ mình là người Hán,bởi Trung Quốc lúc đó bị cai trị bởi người Thanh,đến lúc này thành phần tinh anh của ta mới ngớ ra hóa ra mình không phải là Hán,mặc dù nếu xét theo quốc hiệu Đại Việt còn chính thống hơn mấy thằng Nguyên,Minh,Thanh mấy chục lần.Trong quá khứ,ta luôn phân biệt mình là Nam Nhân,Hán Nhân,giờ thì đổi thành Kinh Nhân,Việt Nhân.Tôi thích quốc hiệu Đại Nam của Minh Mạng nhất chẳng phải dính dáng gì đến khái niệm Việt cả,cảm giác như ta cố gắng trở thành Việt tộc,cái bọn là Việt thì nó tưởng nó là Hán.Ngôn ngữ là dân tộc,tiếng ta còn thì nước ta còn,khỏi giải thích nhiều làm gì cho mệt.Truyền thuyết,lịch sử (theo kiểu Nho Giáo)thì nói ta là người Hoa Nam đi xuống,trong khi ta lại nói ngữ hệ Nam Á không phải ngữ hệ Tày Thái cũng chẳng phải ngữ hệ Hán Tạng,nếu các vị vua đầu tiên là người Thái thì ta đã nói tiếng Thái lâu rồi,nhìn ảnh hưởng của Thái Lan là biết.Văn hóa Trung Hoa là thế mà,lấy danh nghĩa Thiên Hạ để hợp thức hóa việc cướp bóc của mình.
   3.Ông nghĩ họ Trần mới được coi là quý tộc à???
   八 月 盗 阮 汝 盖 竄 鐵 山 偽 造 寳 鈔 行 使 .會 順 宗 見 弑 渴 真 被 殺 遂 招 誘 良 民 得 眾 萬 餘 徃 來 立 石 底 江 歷 山 沱 江 傘 圓 等 處 恣 行 侵 掠 州 縣 不 能 制 〇 .
   Phiên Âm :Bát nguyệt,đạo Nguyễn Nhữ Cái thoán Thiết Sơn,ngụy tạo bảo sao hành sử.Hội Thuận Tông kiến thích,Khát Chân bị sát,toại chiêu mộ lương dân đắc chúng vạn dư vãng lai Lập,Thạch,Để Giang,Lịch Sơn, Đà Giang, Tản Viên, đẳng xứ tứ hành xâm lược, châu huyện bất năng chế .
   Dịch nghĩa :Tháng 8, tên cướp Nguyễn Nhữ Cái trốn vào núi Thiết Sơn làm giả tiền giấy tiêu dùng. Gặp lúc Thuận Tông bị giết, Khát Chân bị chém, mới chiêu dụ dân lành được hơn vạn người, hoạt động ở các xứ Lập Thạch, sông Đáy, Lịch Sơn,sông Đà,Tản Viên, cướp bóc bừa bãi, các châu huyện không sao chống được.
   十 二 日 莫 邃 下 頭 目 阮 如 卿 等 獲 漢 倉 及 其 太 子 芮 於 髙 望 山 中.
   Phiên Âm :Thập nhị nhật, Mạc Thuý hạ đầu mục Nguyễn Như Khanh đẳng hoạch Hán Thương cập kì Thái tử Nhuệ ư Cao Vọng sơn trung.
   Dịch nghĩa:Ngày 12, đầu mục bộ hạ của Mạc Thuý là bọn Nguyễn Như Khanh bắt được Hán Thương và thái tử Nhuế ở núi Cao Vọng.
   Họ Mạc là cự tộc vùng Nam Sách,họ Nguyễn cũng là cự tộc lộ Bắc Giang,dòng họ Lý bị Trần Tự Khánh bắt đổi sang họ Nguyễn,sứ quân Nguyễn Nộn cũng ở đây,theo ông hai người trên có xứng làm quý tộc không ???
   Đa phần đất Kinh Lộ đều theo giặc làm phản,đến Nguyễn Phi Khanh cha của Nguyễn Trãi cũng đầu hàng theo giặc (theo Minh Thực Lục).Hồ Quý Ly là một nhân vật rất phức tạp,tôi nghĩ mọi người không nên đánh giá thấp khả năng của nhân vật này,thời điểm ông này xưng đế,nhà Minh cũng đang nổi loạn,Chu Lệ làm phản cháu trai mình là Chu Doãn Văn .Thật sự đến tôi cũng không hiểu sao Chu Lệ có thể thắng được,thời điểm đó,nếu tài năng của Chu Doãn Văn bình thường thì chiến tranh giữa triều đình và quân phiệt Chu Lệ kéo dài 5 năm là ít.Chẳng hạn Chu Doãn Văn chiến thắng với tính cách của nhân vật này cũng không thiện động binh đao.Chỉ trách số Hồ Quý Ly quá xui xẻo,Chu Lệ vì chính danh ngôi vị Hoàng Đế của mình,thì có thua vẫn sẽ đánh.Hồ Quý Ly mượn sức Nguyễn Bằng Cừ giết gà doa khỉ.
   Tái bút :Cảm ơn em dr chim anh nói đa số diệt thiểu số (Đoàn kết số đông người Việt,những người có tinh thần như em ,không cần quan tâm người Việt gốc Kinh,người Việt gốc Thái,người Việt gốc Tày,thật sự người Hoa không coi mình là người Việt.Chữ Hoa có ý nghĩa khác lắm không thể hiểu đơn giản chỉ là dân tộc được,thật sự ngày nay anh không thấy ai là người Hoa cả,những thứ người Hoa tôn trọng giờ không ai thực hiện,tóc,áo mũ,ngôn ngữ,tinh thần Nho Giáo,chẳng ai quan tâm cả.Người Việt cắt tóc,xăm mình đó là chỉ xã hội đen,ta từng coi mình là chủ nhân phương Nam ngang hàng với bọn phương Bắc,không phải giống trộm cướp,những kẻ hành xử như trộm cướp không xứng đáng hô hào dân tộc.Người Kinh ở Hà Nội rất thích câu nói của em :
   LŨ DÒI BỌ SẼ BỊ DIỆT VONG,CHỈ CÓ TỔ QUỐC LÀ TRƯỜNG TỒN

   Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s