Tagged with Hồ Bạch Thảo

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 9

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 9

  Lý Thái Tông [1028-1054] Hồ Bạch Thảo              Niên hiệu: Thiên Thành:1028-1033 Thông Thụy:1034-1038 Càn Phù Hữu Đạo: 1041 Minh Đạo:1042:1042-1043 Thiên Cảm Thánh Vũ: 1044 Sùng Hưng Đại Bảo 1053   Ngược dòng thời gian, hãy bàn sang lãnh vực ngoại giao giữa hai nước Trung Việt. Tục Tư Trị Trường Biên chép … Tiếp tục đọc

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 8

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 8

Lý Thái Tổ khởi nghiệp [1010-1027] Hồ Bạch Thảo Niên hiệu: Thuận Thiên:1010-1027   Gạt ra ngoài những lời sấm ký về việc vua Lý Thái Tổ thay họ Lê lên ngôi:                            “Thụ căn diểu diểu,                              Mộc biểu thanh thanh. Hòa Đao mộc lạc, Thập tử thành…..” (Gốc rễ nước Nam sâu sâu … Tiếp tục đọc