Tagged with Hồ Bạch Thảo

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 65

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 65

BÌNH ĐỊNH VƯƠNG LÊ LỢI: Thời khởi nghĩa (2) [1418-1427] Tình hình nước ta lúc bấy giờ, các cuộc khởi nghĩa chống quân Minh xâm lược nỗi lên khắp nơi từ bắc Trung Phần cho đến Lạng Sơn. Vào đầu năm Bình Định vương thứ 3 [1420], nhận thấy đạo quân dưới quyền Lý Bân … Tiếp tục đọc

Đài CNN phỏng vấn tướng hồi hưu 4 sao David Petraeus về cuộc chiến Nga Ukraine

Đài CNN phỏng vấn tướng hồi hưu 4 sao David Petraeus về cuộc chiến Nga Ukraine

 Hồ Bạch Thảo lược dịch Vào ngày chủ nhật và thứ hai [13-14/3/2022], nhà phân tích an ninh quốc gia đài CNN Peter Bergen phỏng vấn tướng hồi hưu David Petraeus, nguyên Giám đốc CIA, từng giữ chức Tư Lệnh quân Mỹ trong chiến tranh Iraq và  Afghanistan, về cuộc chiến Nga Ukraine. Chúng tôi xin … Tiếp tục đọc