Tagged with Nguyễn Sĩ Giác

Ai là tác giả bài thơ “Cảm hoài”

Ai là tác giả bài thơ “Cảm hoài”

 Nguyễn Văn Nghệ      Ngày 3/11/2015 trên trang web Vietcatholic có đăng bài “Họa thơ cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm” của tác giả Lê Đình Thông. Theo tác giả, bài thơ “Nỗi lòng” của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm viết vào năm 1953 và theo tác giả nguyên văn bài thơ:     Gươm … Tiếp tục đọc