Tagged with lục vân tiên

Mấy nhận xét về cách viết chữ Nôm ở miền Nam trong truyện Lục Vân Tiên

Mấy nhận xét về cách viết chữ Nôm ở miền Nam trong truyện Lục Vân Tiên

Nguyễn Quảng Tuân Chúng tôi xin phép được trình bày Mấy nhận xét về cách viết chữ Nôm ở miền Nam trong truyện Lục Vân Tiên  của Nguyễn Đình Chiểu .   Quyển truyện này đã được Nguyễn Đình Chiểu đặt ra nhưng ông lại không tự tay viết thành văn bản được vì bị … Tiếp tục đọc