Tagged with liên xô

Khi Stalin đối mặt với Hitler- Ai hơn ai?

Khi Stalin đối mặt với Hitler- Ai hơn ai?

 Nguồn: “When Stalin Faced Hitler – Who Fooled Whom?”, Foreign Affair 19/9/2017 Tác Giả: Stephen Kotkin Biên Dịch: Nguyễn Hữu Toàn Cho tới trước năm 40 tuổi, Joseph Stalin đạt rất ít thành tựu. Ông sinh năm 1878 trong một gia đình nghèo ở Gori, Georgia, nơi sau này trở thành một phần của đế … Tiếp tục đọc

Liên Xô với việc giải quyết cuộc chiến tranh Đông Dương – Hội nghị Giơnevơ 1954

Liên Xô với việc giải quyết cuộc chiến tranh Đông Dương – Hội nghị Giơnevơ 1954

Nghiencuulichsu không đồng ý với quan điểm của bài viết cho rằng Hội nghị Giơnevơ 1954 là “thắng lợi của cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước”. Trong lịch sử, khi một dân tộc vì sức ép của các cường quốc mà phải phân chia lãnh thổ đất … Tiếp tục đọc