Tagged with Donbass

Donbass – vùng đất có thể định đoạt khủng hoảng Nga – Ukraine

Donbass – vùng đất có thể định đoạt khủng hoảng Nga – Ukraine

Donbass, khu vực phía đông Ukraine, gồm hai tỉnh Donetsk và Luhansk, trở thành điểm nóng giao tranh từ năm 2014, sau khi người dân ở đây đòi tăng quyền tự trị bất thành và tổ chức phong trào phản kháng vũ trang. Chính phủ Ukraine hai lần phát động chiến dịch quân sự quy … Tiếp tục đọc