Tagged with Chiến tranh và Hòa bình

Ðọc tác phẩm Chiến tranh và Hòa bình

Ðọc tác phẩm Chiến tranh và Hòa bình

Phạm Văn Tuấn 1/ Các năm đầu và môt số tác phẩm Một nhân vật có thể tưởng tượng ra và viết ra đại tác phẩm “Chiến Tranh và Hòa Bình” không thể nào là một con người tầm thường. Cuộc đời của Leo Tolstoy rất dài và thay đổi vì những kinh nghiệm sống, … Tiếp tục đọc