Tagged with Aiaru

Công cuộc mở đất Aiaru- Phú Yên (1597 – 1611)

Công cuộc mở đất Aiaru- Phú Yên (1597 – 1611)

Đổng Thành Danh 1. Sự kiện Nguyễn Hoàng vào Nam và vùng đất Phú Yên Lịch sử Việt Nam nói chung và lịch sử cuộc mở cõi về phương Nam nói riêng xem việc Nguyễn Hoàng vào Nam năm 1558 là một cột mốc lịch sử rất quan trọng. Biên niên sử nhà Nguyễn – … Tiếp tục đọc