Filed under Lịch sử Việt Nam

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 33

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 33

Vua Trần Nhân Tông Hồ Bạch Thảo Niên hiệu: Thiệu Bảo: 1279-1284 Trùng Hưng:1285-1292 Vua tên húy là Khâm, con trưởng của Thánh Tông, mẹ là Nguyên Thánh Thiên Cảm hoàng thái hậu, sinh ngày 11 tháng 11 năm Nguyên Phong năm thứ 8 [1258]. Vua tinh thần sáng suốt thông tuệ, thể chất hoàn … Tiếp tục đọc

Phó Bảng có phải là Tiến Sĩ ?

Phó Bảng có phải là Tiến Sĩ ?

Cao Văn Thức Phó bảng là một kết quả đạt được của một số cử nhân dự khoa thi Hội dưới thời nhà Nguyễn. Lâu nay có nhiều quan niệm khác nhau về loại bằng cấp này, có người thì cho rằng Phó bảng là một học vị riêng biệt và thấp hơn Tiến sĩ; … Tiếp tục đọc