Filed under Lịch sử Việt Nam

Hải Phòng lượm lặt truyện

Hải Phòng lượm lặt truyện

Trần Anh Tuấn 1. Nguyên thủy Thủy nguyên Nói về Lạc long quân dẫn 50 người con xuống biển thoạt tiên là xuống Hải Phòng (HP) đây. Tất nhiên hồi đó là vùng ngập mặn chứ chưa có tên là HP. Tới thời vua Hùng rao kén vợ thì Thủy tinh là trưởng tộc vùng … Tiếp tục đọc

Giao thông giữa miền bắc Việt Nam với nội địa Trung Quốc trước thời Đường

Giao thông giữa miền bắc Việt Nam với nội địa Trung Quốc trước thời Đường

Tác giả: Trương Kim Liên (張金蓮) Hiệu đính và phiên dịch: Tích Dã (辟野) Ở vùng đất miền bắc Việt Nam (越南) ngày nay, từ thời Hán (漢) đã đặt ra quận Giao Chỉ [Giao Chỉ quận (交趾郡)] và Giao châu (交州), đến thời Đường (唐) lại đặt ra An Nam đô hộ phủ (安南都護府). … Tiếp tục đọc

Nam Kỳ – Tờ báo Quốc ngữ cuối thế kỷ 19 còn ít được biết đến

Nam Kỳ – Tờ báo Quốc ngữ cuối thế kỷ 19 còn ít được biết đến

Võ Xuân Quế Khi nói đến những tờ báo đầu tiên bằng chữ Quốc ngữ ra đời vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, người ta thường nhắc nhiều đến Gia định báo và Thông loại khóa trình. Còn tờ báo có tên là Nam Kỳ ít được biết đến, hoặc mới chỉ … Tiếp tục đọc