Filed under Lịch sử Việt Nam

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 14

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 14

16.Vua Lý Thánh Tông [1054-1072]: thương dân trong nước, nhưng cương quyết với ngoại bang Hồ Bạch Thảo                          Niên Hiệu: Long Thụy Thái Bình: 1054-1058 Chương Thánh Gia Khánh:1059-1065 Long Chương Thiên Tự:1066-1067 Thiên Huống Bảo Tượng :1068 Thần Vũ:1069-1071 Dân ta ghét những triều đại ác với dân; riêng vua Lý Thánh Tông … Tiếp tục đọc

Phong trào “Sát Tả” năm 1885 từ Quảng Nam vào đến Bình Thuận dưới ngòi bút của một giáo dân còn sống sót

Phong trào “Sát Tả” năm 1885 từ Quảng Nam vào đến Bình Thuận dưới ngòi bút của một giáo dân còn sống sót

Nguyễn Văn Nghệ   Tác phẩm “Cận đại Việt sử diễn ca Quyển nhứt”      Trong năm 2019, Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM. cho xuất bản tác phẩm “Cận đại Việt sử diễn ca Quyển nhứt” của tác giả Huỳnh Thiên Kim (1903-1971). Đây là một tác phẩm bằng thơ. Lời phi lộ của … Tiếp tục đọc

Di chỉ Cồn Cổ Ngựa và vấn đề tiền sử người Việt (thảo luận với Tiến sỹ Marc Oxenham)

Di chỉ Cồn Cổ Ngựa và vấn đề tiền sử người Việt (thảo luận với Tiến sỹ Marc Oxenham)

Hà Văn Thùy   Chúng tôi biết đến Tiến sỹ Marc Oxenham của Đại học Quốc gia Úc vào mùa Xuân năm 2005, khi ông công bố trên BBCNews kết quả khai quật di chỉ Mán Bạc tỉnh Ninh Bình với nhận định gây tranh cãi: “Nông nghiệp từ phương Bắc đưa xuống.” Nay đọc … Tiếp tục đọc