Filed under Lịch sử Việt Nam

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 70

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 70

BÌNH ĐỊNH VƯƠNG LÊ LỢI: Thời kỳ khởi nghĩa (7) [1418-1427] Hồ Bạch Thảo   Vào tháng giêng năm Bình Định vương thứ 10 [28/1-25/2/ 1247] (Minh, Tuyên Đức năm thứ 2), Bình định vương Lê Lợi dời đại bản đoanh từ huyện Thanh Trì [Hà Nội], sang dinh Bồ Đề tại huyện Gia Lâm, Bắc Ninh; đối … Tiếp tục đọc

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 69

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 69

BÌNH ĐỊNH VƯƠNG LÊ LỢI: Thời kỳ khởi nghĩa (6) [1418-1427] Hồ Bạch Thảo Tin thắng trận tại Tốt Động báo đến hành doanh Lỗi Giang, Thanh Hóa; Bình định vương cấp tốc mang đại quân ra Bắc; khi đến huyện Chương Mỹ [Hà Tây], các tướng đều ra đón mừng. Bấy giờ quân Minh thiếu vũ khí, … Tiếp tục đọc

Kỷ niệm về anh Vũ Hoài Tuân

Kỷ niệm về anh Vũ Hoài Tuân

*Vũ Ngọc Phương    Tưởng niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ các vị anh hùng đã chiến đấu hy sinh cho thống nhất, độc lập, tự do của dân tộc Việt Nm         Ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 hàng năm là một ngày Lễ quan trọng để tưởng niệm những người thương binh, liệt sĩ của … Tiếp tục đọc