Filed under Lịch sử Việt Nam

Một cái tên trên Bia Tưởng Niệm Khởi Nghĩa Yên Bái

Một cái tên trên Bia Tưởng Niệm Khởi Nghĩa Yên Bái

Nguyễn-bá Dũng, Hoàng Ứng Huyền* Cách đây 90 năm, ngày 10 tháng Hai, 1930, Tổng khởi-nghĩa Yên-báy (viết như tên gọi thời đó) của Việt Nam Quốc dân Đảng (VNQDĐ) do Đảng trưởng Nguyễn Thái Học lãnh đạo – nhằm lật đổ chính quyền thuộc địa tại Đông Dương thuộc Pháp (Đông Pháp) – bùng … Tiếp tục đọc

Mừng Chúa Giáng Sinh đọc “Như Tây ký” của Bồi sứ Ngụy Khắc Đản

Mừng Chúa Giáng Sinh đọc “Như Tây ký” của Bồi sứ Ngụy Khắc Đản

“Thời Du de tựu dĩ mộng cáo Ma di a, huề Da tô giai quy, nhi danh chi viết: Du nhi Cơ di si tô (Du nhi vị Cứu Thế dã, Cơ di si tô vị tằng thụ pháp du dã danh chi viết: Da tô viết Cơ đốc giai kỳ cận âm dã” (Thuở ấy Du de[Giuse] đem lời mộng triệu ấy kể cho Ma di a[Maria] biết, rồi mang Da tô[ Jésus] về cùng chăm nuôi, đặt tên là Du nhi Cơ di si tô [Jésus Christus/ Giêsu Kitô] (Du nhi [Jésus] là vị Cứu Thế; Cơ di si tô[Christus/Kitô] đã từng chịu phép xức dầu. Các tên gọi Da tô, Cơ Đốc đều gần âm này Tiếp tục đọc

Người của đế chế La Mã đến Việt Nam

Người của đế chế La Mã đến Việt Nam

Trần Thanh Ái Trong một thời gian khá dài, tâm thức của người Việt đã đồng hóa “người Tây” là người “Phú lang xa”, người Pháp, chứ không còn có ý nghĩa tổng quát là “người đến từ phương Tây”. Điều đó không khó hiểu: những đau thương trong thời Pháp thuộc đã khắc sâu … Tiếp tục đọc