Filed under Lịch sử Việt Nam

Thành kiến: “theo Đạo là theo Tây” cần xóa bỏ !

Thành kiến: “theo Đạo là theo Tây” cần xóa bỏ !

Đạo thờ dạy Chúa thiêng liêng
Dựng nên trời đất cầm quyền tử sanh
Hễ người thì có tánh linh
Giữ noi đàng chánh trường sinh cõi trời
Đạo dạy thờ Vua dưới đời
Vì Vua thay mặt Chúa Trời trị dân
Đạo dạy thảo kính song thân
Cù lao báo bổ ân cần đền ơn
Tiếp tục đọc

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 26

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 26

Vua Trần Nhân Tông Hồ Bạch Thảo Niên hiệu: Thiệu Bảo: 1279-1284 Trùng Hưng:1285-1292 Vua tên húy là Khâm, con trưởng của Thánh Tông, mẹ là Nguyên Thánh Thiên Cảm hoàng thái hậu, sinh ngày 11 tháng 11 năm Nguyên Phong năm thứ 8 [1258]. Vua tinh thần sáng suốt thông tuệ, thể chất hoàn … Tiếp tục đọc