Filed under Lịch sử Việt Nam

Ai là người sáng lập và làm chủ bút Phan-Yên báo?

Ai là người sáng lập và làm chủ bút Phan-Yên báo?

Võ Xuân Quế Trong số các báo bằng chữ Quốc Ngữ ra đời vào cuối thế kỷ XIX (Gia-Định báo, Thông loại khóa trình, Nam Kỳ và Phan-Yên báo) có thể nói Phan-Yên báo là tờ báo thuộc vào loại “bí ẩn” nhất. Lý do có lẽ là tờ báo tồn tại quá ngắn và … Tiếp tục đọc

Alfred Schreiner và đóng góp của Nam Kỳ cho báo chí Quốc Ngữ cuối thế kỷ 19

Alfred Schreiner và đóng góp của Nam Kỳ cho báo chí Quốc Ngữ cuối thế kỷ 19

Võ Xuân Quế Trong số những tờ báo chữ Quốc Ngữ ra đời cuối thế kỷ thứ 19, Nam Kỳ là một tờ báo rất đáng chú ý về nhiều mặt. Nhưng cho đến nay tờ báo này cũng như người sáng lập và làm chủ bút vẫn chưa được biết đến nhiều, thậm chí … Tiếp tục đọc

Hải Phòng lượm lặt truyện

Hải Phòng lượm lặt truyện

Trần Anh Tuấn 1. Nguyên thủy Thủy nguyên Nói về Lạc long quân dẫn 50 người con xuống biển thoạt tiên là xuống Hải Phòng (HP) đây. Tất nhiên hồi đó là vùng ngập mặn chứ chưa có tên là HP. Tới thời vua Hùng rao kén vợ thì Thủy tinh là trưởng tộc vùng … Tiếp tục đọc