Filed under Lịch sử Việt Nam

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 84

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 84

Vua Lê Nhân Tông [1443-1459] (1) Hồ Bạch Thảo Vua Nhân Tông tên húy  Bang Cơ, con thứ ba của Thái Tông; mẹ là Tuyên Từ hoàng thái hậu Nguyễn Thị Anh, người làng Bố Vệ, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa. Vua sinh ngày mồng 9 tháng 6 năm Tân Dậu Đại Bảo thứ 2 … Tiếp tục đọc

Lịch Việt Nam thời Vua Quang Trung, Quang Toản và cách đổi sang ngày tháng Dương lịch

Lịch Việt Nam thời Vua Quang Trung, Quang Toản và cách đổi sang ngày tháng Dương lịch

Hồ Bạch Thảo Vua Càn Long ban sắc phong cho Vua Quang Trung tước Quốc vương vào ngày ngày 21 tháng 6 năm Càn Long thứ 54 [12/8/1789], sau đó sai Sứ thần Thành Lâm mang sắc đến nước ta. Thành Lâm cho biết lễ tuyên phong cử hành vào ngày 15 tháng 10 [1/12/1789], … Tiếp tục đọc