Filed under Lịch sử Việt Nam

Cách phiên âm và dịch nghĩa câu đối ở trụ biểu lăng Long Mỹ Quận Công Nguyễn Hữu Hào trong thời gian qua

Cách phiên âm và dịch nghĩa câu đối ở trụ biểu lăng Long Mỹ Quận Công Nguyễn Hữu Hào trong thời gian qua

Cổng vào lăng Long Mỹ Quận công vào thập niên 40 -50 của thế kỷ trước Nguyễn Văn Nghệ    Ông Nguyễn Hữu Hào là cha của Hoàng hậu Nam Phương, ông được phong tước Long Mỹ Quận công. “Long Mỹ Quận công Nguyễn Hữu Hào từ trần 13-9-1939, được an táng theo nghi thức … Tiếp tục đọc

Vua Lê Đánh Lào

Vua Lê Đánh Lào

Trích “Tây Tiến” – Tạ Chí Đại Trường […] Những trận đánh phía tây lúc đầu, theo lời sử quan thì vẫn có vẻ thắng thế nhưng thật ra kết quả không mấy khả quan. Trận 1467, tướng Khuất Đả báo thắng trận nhưng chỉ thấy quân Lào đã lẩn tránh trước, để nhóm tù … Tiếp tục đọc