Filed under Lịch sử Việt Nam

Phủ, châu, huyện tại Việt Nam đổi thay dưới thời Minh đô hộ

Phủ, châu, huyện tại Việt Nam đổi thay dưới thời Minh đô hộ

 Hồ Bạch Thảo A. Thời kỳ mới đô hộ.                         Dưới thời Minh đô hộ, sử sách tại An Nam bị tịch thu đem về Tàu hoặc thiêu hủy. Lần mò tìm hiểu về địa lý từ thời Hồ trở về trước, chỉ dựa vào giấy tàn sách vụn cất dấu từ các nhà, hoặc một … Tiếp tục đọc

Lịch sử hình thành và phát triển của Tín Ngưỡng- Tôn Giáo ở vương quốc Champa

Lịch sử hình thành và phát triển của Tín Ngưỡng- Tôn Giáo ở vương quốc Champa

  Đổng Thành Danh   Dẫn luận Theo tín ngưỡng và tôn giáo[1], người Chăm ở miền Trung Việt Nam, được phân chia thành 4 nhóm chính[2]: Chăm Jat[3] tức là người Chăm vẫn duy trì tín ngưỡng bản địa và không ảnh hưởng một loại hình tôn giáo ngoại lai nào; Chăm Ahiér[4] (thường … Tiếp tục đọc

Đi tìm thành Bình Lỗ của nhà nước Đại Cồ Việt

Đi tìm thành Bình Lỗ của nhà nước Đại Cồ Việt

Nhà nước Đại Cồ Việt kéo dài 86 năm, trải qua 3 triều đại gắn với 3 sứ mệnh lịch sử: nhà Đinh lập nước, nhà Tiền Lê gữi nước, nhà Lý dời đô. Kỷ niệm lân này chúng ta thường chỉ chú ý đến nhà Đinh, còn nhẹ về công lao của hai nhà còn lai. Thành Bình Lỗ là một tòa thành cổ do Lê Đại Hành cho xây dựng, nhờ có tòa thành này mà quân Đại Cồ Việt đã đánh tan quân Tống. Tuy nhiên xung quanh tòa thành này còn nhiều bí ẩn. Tiếp tục đọc