Tagged with thiên chúa giáo

Bí ẩn tấm vải liệm Chúa Jesus

Bí ẩn tấm vải liệm Chúa Jesus

Bạch Đàn  Báu vật thành Lirey Trong những năm 1350, hàng ngàn người hành hương đã đổ về Lirey, Pháp, chỉ để được nhìn thấy một vật thiêng liêng, được cho là tấm vải liệm thi thể Chúa Jesus khi người qua đời. Những người hành hương được thuyết phục rằng, vật thể tôn kính … Tiếp tục đọc