Tagged with tây ban nha

Lịch sử quá trình Reconquista (tái chinh phục) bán đảo Iberia

Lịch sử quá trình Reconquista (tái chinh phục) bán đảo Iberia

Muitenbac777 tổng hợp Diễn đàn lichsuvn.net Quá trình Reconquista (“reconquest”-tái chinh phục) là một khoảng thời gian gần 770 năm trong lịch sử của bán đảo Iberia , bắt đầu sau khi hoàn tất cuộc xâm lược của Hồi giáo Umayyad vào vương quốc Kitô giáo Visigothic trong năm 718 cho đến sự đầu hàng của … Tiếp tục đọc

Sự thay đổi tương quan lực lượng hải quân Anh và Hà Lan nữa sau thế kỷ XVII

Sự thay đổi tương quan lực lượng hải quân Anh và Hà Lan nữa sau thế kỷ XVII

Tàu Hà Lan tấn công tàu Anh trong chiến dịch ở Chatham 1667 -tranh của Jan-van-Leyden (1669)  Trần Ngọc Dũng Khoa Lịch sử, ĐH SP Hà Nội Từ sau những cuộc phát kiến địa lý cuối thế kỷ XV, đầu thế kỷ XVI, lịch sử hàng hải thế giới có những bước phát triển và thay đổi không ngừng. … Tiếp tục đọc