Tagged with tây ban nha

Sự thật về huyền thoại El Cid của Tây Ban Nha: anh hùng thời trung cổ hay lính đánh thuê gian xảo?

Sự thật về huyền thoại El Cid của Tây Ban Nha: anh hùng thời trung cổ hay lính đánh thuê gian xảo?

JACINTO ANTÓN Barcelona -03/01/2020 Triệu Sơn Hà lược dịch ‘Học giả David Porrinas nói rằng nhiều tình tiết mà mọi người biết từ sách báo và phim ảnh chưa bao giờ thực sự xảy ra. Nhưng cuộc đời và chiến công của Rodrigo Díaz de Vivar vẫn rất phi thường’   El Cid thật, tên … Tiếp tục đọc

Quá trình bành trướng sức mạnh trên biển của Tây Ban Nha (từ cuối thế kỷ XV đến thế kỷ XVIII)

Quá trình bành trướng sức mạnh trên biển của Tây Ban Nha (từ cuối thế kỷ XV đến thế kỷ XVIII)

Nguyễn Văn Vinh  I . Những nhân tố tác động đến tư duy hướng biển của Tây Ban Nha Bối cảnh quốc tế Sau cuộc cách mạng khoa học công nghệ nền kinh tế các nước Tây Âu bước vào thời kỳ phát triển vượt bậc, không ngừng áp dụng những thành tựu khoa học công … Tiếp tục đọc