Tagged with sơn la

Từ nhà tù đến nhà ngục Sơn La

Từ nhà tù đến nhà ngục Sơn La

                                                       Khổng Đức Thiêm 1 . QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG, MỞ RỘNG Ngay từ khi Đạo quan binh II được thành lập và đi vào hoạt động, người Pháp đã xây dựng đề lao (prison) Vạn Bích đặt tại khu vực Đạo lỵ thuộc khu vực Tạ Bú. Năm 1885, tỉnh dân sự Vạn Bú … Tiếp tục đọc

Tổ chức xã hội cổ truyền và bộ máy quản lí nhà nước tại tỉnh Sơn La dưới các chế độ cũ

Tổ chức xã hội cổ truyền và bộ máy quản lí nhà nước tại tỉnh Sơn La dưới các chế độ cũ

  Khổng Đức Thiêm. I. TỔ CHỨC XÃ HỘI CỔ TRUYỀN Khu vực người Thái Từ thế kỷ XI, người Thái sinh tụ ở Việt Nam trong một cộng đồng được sử sách cũ gọi là nước Ngưu Hống. Thực thể này đãđược Đại Việt Sử ký Toàn Thư (Bảnkỷ, Q.4a) ghi nhận: “Đinh Mùi/Long … Tiếp tục đọc

Người Thái ở Sơn La

Người Thái ở Sơn La

Trích từ sách Sơn La ký sự Tác giả Nguyễn Khôi Lược sử xứ Sơn La Sơn La hiện nay (2012) là tỉnh vùng núi Tây bắc Việt Nam, có diện tích 14,125km2 (= 4,27% tổng diện tích cả nước), có biên giới chung với Lào 250 km, gồm 1 thành phố, 10 huyện với … Tiếp tục đọc