Tagged with Lý Đăng Thạnh

50 năm sự kiện Mậu Thân (1968-2018)- Phần 3

50 năm sự kiện Mậu Thân (1968-2018)- Phần 3

Lý Đăng Thạnh III- Chiến sự năm 1969  1- Một số tình hình tháng 1-1969 Ngày 1-1-1969, ba tù binh Mỹ được trả tự do sau một cuộc gặp thương lượng giữa đại diện Việt Cộng và đại diện Lực lượng dã chiến 2 Mỹ tại một cánh đồng ở tỉnh Tây Ninh. Ngày 20-1, … Tiếp tục đọc

Nền báo chí Việt Nam thời thuộc Pháp (1858-1945)- Bài 2

Nền báo chí Việt Nam thời thuộc Pháp (1858-1945)- Bài 2

Lý Đăng Thạnh V- MỘT SỐ NHÀ BÁO THỜI THUỘC PHÁP (1862-1945) Một số ký giả, người quản lý báo, chủ báo, chủ nhà in và xuất bản tiêu biểu thời thuộc Pháp (1862-1945) gồm có – Alfred-Ernest Babut (1878-1962): đảng viên SFIO (Societé française de l’internationale ouvriere) với lập trường thiên tả; hội viên … Tiếp tục đọc