Tagged with Dự án đa dạng bộ gene người Trung Quốc

Oppenheimer và Chu thực sự nói gì? (Đọc Địa đàng ở phương Đông và Quan hệ di truyền của dân cư Trung Quốc)

Oppenheimer và Chu thực sự nói gì? (Đọc Địa đàng ở phương Đông và Quan hệ di truyền của dân cư Trung Quốc)

Đỗ Kiên Cường Người Việt chúng ta có một truyền thống quí báu là vô cùng tôn kính tổ tiên. Các truyền thuyết Rồng Tiên, mười tám đời vua Hùng, Thánh Gióng, Sơn Tinh – Thủy Tinh, cùng những trang sử oanh liệt về Bạch Đằng, Chương Dương, Chi Lăng, Đống Đa, Điện Biên Phủ… … Tiếp tục đọc