Tagged with đông âu

Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Albania

Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Albania

Sergei Alpha Albania là quốc gia có diện tích vào khoảng tiểu bang Alabama với dân số hơn 3 triệu người. Albania tiếp giáp với các nước Nam Tư, Macedonia, Hy Lạp và biển Adriatic. Qua nhiều thế kỷ bị nước ngoài đô hộ, người dân Albania vẫn giữ được bản tính dân tộc nên … Tiếp tục đọc