Tagged with Vũ Ngọc Phương

Tình thơ lại nhớ người thơ xưa

Tình thơ lại nhớ người thơ xưa

*Vũ Ngọc Phương Xuân lại về sau hai năm kéo dài dịch Covid19, trên chương trình VTV lại vang bài ca “ Người Hà Nội” của Nguyễn Đình Thi “ Đây Thăng Long, Đây Đông Đô, Đây Hà Nội, Hà nội mến yêu,…” làm tôi nhớ lại câu thơ nổi tiếng hào hùng mà tha … Tiếp tục đọc

Một giai thoại nhỏ về Hồ Chí Minh

Một giai thoại nhỏ về Hồ Chí Minh

*Vũ Ngọc Phương         Trên Văn đàn Việt Nam thế kỷ XX, có một giai thoại mà người Việt Nam đương thời ai cũng biết, đó là bài thơ “ Cảm ơn người tặng cam” của Hồ Chủ Tịch đăng trong báo “ Tiếng gọi phụ nữ” – Cơ quan tuyên truyền của Hội Phụ … Tiếp tục đọc