Tagged with Vũ Ngọc Phương

Câu Đối trên cổng Đền Trung Liệt Gò Đống Đa Hà Nội

Câu Đối trên cổng Đền Trung Liệt Gò Đống Đa Hà Nội

Vũ Ngọc Phương* Sách Lịch sử Thủ đô Hà Nội do Trần Huy Liệu chủ biên cùng các tác giả Nguyễn Lương Bích, Mai Hanh, Nguyễn Việt, Phan Gia Bền, Võ văn Nhung, Hoa Bằng do Nhà xuất bản Sử học – Viện Sử học xuất bản 12/1960 tại Hà nội, Chương II / Danh … Tiếp tục đọc

Lý luận về Nhân Tài

Lý luận về Nhân Tài

Vũ Ngọc Phương * HỘI THẢO:  TRUNG ƯƠNG HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NHÂN TÀI VIỆT NAM VÀ VIỆN NGHIÊN CỨU DANH NHÂN VIỆT NAM TỔ CHỨC 12/2022 TẠI HÀ NỘI.          Chúng ta đều biết nhiều, luận nhiều về sự quan yếu, cốt tử của Nhân Tài và trọng dụng Nhân Tài. … Tiếp tục đọc

Kỷ niệm về anh Vũ Hoài Tuân

Kỷ niệm về anh Vũ Hoài Tuân

*Vũ Ngọc Phương    Tưởng niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ các vị anh hùng đã chiến đấu hy sinh cho thống nhất, độc lập, tự do của dân tộc Việt Nm         Ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 hàng năm là một ngày Lễ quan trọng để tưởng niệm những người thương binh, liệt sĩ của … Tiếp tục đọc

Tình thơ lại nhớ người thơ xưa

Tình thơ lại nhớ người thơ xưa

*Vũ Ngọc Phương Xuân lại về sau hai năm kéo dài dịch Covid19, trên chương trình VTV lại vang bài ca “ Người Hà Nội” của Nguyễn Đình Thi “ Đây Thăng Long, Đây Đông Đô, Đây Hà Nội, Hà nội mến yêu,…” làm tôi nhớ lại câu thơ nổi tiếng hào hùng mà tha … Tiếp tục đọc

Một giai thoại nhỏ về Hồ Chí Minh

Một giai thoại nhỏ về Hồ Chí Minh

*Vũ Ngọc Phương         Trên Văn đàn Việt Nam thế kỷ XX, có một giai thoại mà người Việt Nam đương thời ai cũng biết, đó là bài thơ “ Cảm ơn người tặng cam” của Hồ Chủ Tịch đăng trong báo “ Tiếng gọi phụ nữ” – Cơ quan tuyên truyền của Hội Phụ … Tiếp tục đọc