Tagged with Uzbekistan

Hoàng đế Timur: hình ảnh mới của quá khứ

Hoàng đế Timur: hình ảnh mới của quá khứ

Timur Lenk (Thiếp Mộc Nhi), phương Tây gọi là Tamerlane (Timur Lame, Timur Lang) là một vị hoàng đế có dòng máu Thổ Nhĩ Kỳ – Mông Cổ vào thế kỷ XIV. Ông đã chinh phạt phần lớn Tây và Trung Á, sáng lập Đế quốc Timurid và Triều đại Timurid (1370 – 1405) ở … Tiếp tục đọc