Tagged with Thế chiến thứ hai

Nhật Bản và cuộc Thế chiến thứ hai

Nhật Bản và cuộc Thế chiến thứ hai

Nguyễn Nam Trân  I – Chiến tranh Nhật Trung bột phát và hoá thành bãi lầy: 1.1 Mưu toan cắt Hoa Bắc khỏi Trung Quốc: Từ sau Biến cố Mãn Châu, Nhật đã chuốc lấy sự khinh ghét của thế giới. Họ lập được Mãn Châu Quốc đấy nhưng rốt cuộc nước này chẳng được quốc … Tiếp tục đọc