Tagged with Phạm Trọng Chánh

Thần Khúc của Dante Alighieli – Bài 26

Thần Khúc của Dante Alighieli – Bài 26

Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh* chuyển ngữ thơ lục bát THIÊN ĐƯỜNG THI CA KHÚC IV Vùng trời Mặt Trăng, hai điều nghi ngờ của Đăng Tử. Ngôi vị các người chân phúc ở đâu ? Làm thế nào thực thi công lý thần thánh ? Bích Chi bác bỏ sai lầm của Platon về sự … Tiếp tục đọc

Thần Khúc của Dante Alighieli – Bài 25

Thần Khúc của Dante Alighieli – Bài 25

Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh* chuyển ngữ thơ lục bát THIÊN ĐƯỜNG  NHỮNG THI CA KHÚC VINH DANH NGƯỜI YÊU           Địa Ngục và Tĩnh Thổ chỉ là khúc dạo đầu. Thiên Đường là tác phẩm Dante ôm ấp trọn tấm lòng đề vinh danh người yêu Béatrice trong vinh quang, trong niềm hoan lạc thần … Tiếp tục đọc