Tagged with Phạm Trọng Chánh

Nguyễn Hành (1771-1824)- Minh Quyên Thi Tập: Tiếng chim Quyên kêu bi thương

Nguyễn Hành (1771-1824)- Minh Quyên Thi Tập: Tiếng chim Quyên kêu bi thương

TS Phạm Trọng Chánh                 Nguyễn Hành cùng với chú là thi hào Nguyễn Du, năm người hay thơ nhất nước  Nam « An Nam Ngũ Tuyệt ». Trong bốn dòng họ thơ văn danh tiếng nước Nam. Họ Nguyễn Tiên Điền có hai người. Họ Nguyễn Trường Lưu có Nguyễn Huy Tự, họ Phan Huy gốc … Tiếp tục đọc

Nguyễn Hành (1771-1824) nhà thơ tài hoa  trong An Nam ngũ tuyệt

Nguyễn Hành (1771-1824) nhà thơ tài hoa trong An Nam ngũ tuyệt

TS Phạm Trọng Chánh                 Nguyễn Hành được người đời đánh giá là một trong An Nam Ngũ Tuyệt, năm nhà thơ lớn tuyệt diệu Việt Nam trong thời đại cùng với chú ông là Đại thi hào Nguyễn Du (1766-1820) tác giả Đoạn Trường Tân Thanh. Ba người còn lại không ai khác hơn … Tiếp tục đọc

Yên Đài Thu Vịnh- Sứ thần Đoàn Nguyễn Tuấn (1750- ?): 28 bài thơ tuyệt tác viết về mùa thu tại Bắc Kinh

Yên Đài Thu Vịnh- Sứ thần Đoàn Nguyễn Tuấn (1750- ?): 28 bài thơ tuyệt tác viết về mùa thu tại Bắc Kinh

Đoàn Nguyễn Tuấn đi sứ Trung Quốc năm 1790 trong sứ bộ Tây Sơn. Sau trận Đống Đa, nhà Thanh phải vất vả,  hao tổn khá nhiều vàng bạc để tiếp rước, phục dịch ông vua Quang Trung giả, do người cháu vua là Phạm Công Trị đóng vai, và hoàng tử Nguyễn Quang Thùy.  Một sứ bộ 158 người đông đảo chưa từng thấy trong lịch sử, có cả một ban hát  10 người và cống phẩm còn có hai con voi đực. Các đoàn sứ bộ bình thường chỉ khoảng 30 người.  Thời xưa quan niệm thời chiến dùng Võ, thời bình  dùng Văn. Trên trận tuyến Thi Ca, Đoàn Nguyễn Tuấn là một  Thi tướng tài năng dưới trướng  Chánh sứ Phan Huy Ích, khiến các quan Trung Quốc nể phục. Thơ Đoàn Nguyễn Tuấn được chép trên vách Hoàng Hạc Lâu. Không ngại ngùng trước bài thơ kiệt tác Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu, mà thi hào Lý Bạch phải thán phục: “Trước mắt có cảnh không tả được, Vì thơ Thôi Hiệu ở trong đầu”. Đoàn Nguyễn Tuấn  viết luôn bốn bài Vịnh Hoàng Hạc Lâu
Tiếp tục đọc

Nguyễn Nghi (1770-1842)- Tác giả truyện thơ Quân Trung Đối:  Ngôi sao và kiệt tác văn học họ Nguyễn Tiên Điền bị lãng quên

Nguyễn Nghi (1770-1842)- Tác giả truyện thơ Quân Trung Đối: Ngôi sao và kiệt tác văn học họ Nguyễn Tiên Điền bị lãng quên

TS Phạm Trọng Chánh Trong gia đình Nguyễn Du ngoài Truyện Kiều tức  Đoạn Trường Tân Thanh còn có một truyện thơ thứ hai là Quân Trung Đối của Nguyễn Nghi  hiệu là Chu Kiều, Hồng Vũ, Lạc Am, sáng tác khoảng trước năm 1834. Giá trị truyện thơ được đánh giá xấp xỉ với … Tiếp tục đọc

Sử thi Iliade- Thi hào Homère: Thiên trường ca bất tử của nhân loại (bài 10)

Sử thi Iliade- Thi hào Homère: Thiên trường ca bất tử của nhân loại (bài 10)

THI CA KHÚC  IX. ĐOÀN SỨ GIẢ ĐẾN THUYẾT PHỤC KHẨN CẦU ACHILLE Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển ngữ  thơ lục bát TÓM LƯỢC:         Agamemnon triệu cuộc họp, đề  nghị các thủ lĩnh Hy Lạp, bỏ cuộc vây thành. Diomède chống lại, mọi người đều đồng ý theo Diomède. Bảy viên tướng trẻ xung … Tiếp tục đọc

Sử thi Iliade- Thi hào Homère: Thiên trường ca bất tử của nhân loại (bài 9)

Sử thi Iliade- Thi hào Homère: Thiên trường ca bất tử của nhân loại (bài 9)

THI CA KHÚC VIII: TRẬN  CHIẾN  GẤP  RÚT  (Câu 4747 đến 5296) Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển ngữ  thơ lục bát                   TÓM LƯỢC :                 Thần Vương Zeus ra lệnh cho các thần Olympe trung lập, không ủng hộ phe nào trong cuộc chiến. Zeus giáng trần xuống đỉnh núi Ida quan sát chiến … Tiếp tục đọc

Sử thi Iliade- Thi hào Homère: Thiên trường ca bất tử của nhân loại (bài 8)

Sử thi Iliade- Thi hào Homère: Thiên trường ca bất tử của nhân loại (bài 8)

Trận chiến tiếp diễn,  tướng quân Troie hạ được nhiều tướng Hy Lạp. Thần nữ Athéné lo lắng sự tình gặp Thần Apollon. Bàn chuyện hai bên cử hai tướng hai bên đánh nhau để đỡ phần xương máu. Hélénos tiên tri, nghe được lời các thần, khuyên Hector thách đấu với một tướng Hy Lạp. Ménélas xung phong nhưng Agamemnon không cho. Vương lão Nestor kể chuyện mình chiến đấu  thời trẻ  kích động các tướng.  Mười tướng trẻ xung phong muốn tranh tài, nên phải bắt thăm,  Ajax Télémon trúng thăm. Trận đấu giữa Hector và Ajax cả hai ném lao đều dùng khiên đỡ được trong gang tất, hai người quần thảo  dùng đá ném nhau, bất phân thắng bại , hai người rút gươm các trọng tài  lên tiếng phải ngừng lại vì đêm tối Tiếp tục đọc