Tagged with Phạm Trọng Chánh

Nguyễn Du qua Mộ Kỳ Lân

Nguyễn Du qua Mộ Kỳ Lân

TS Phạm Trọng Chánh                 Trên đường đi sứ năm Quý Dậu (1813) , Nguyễn Du đi qua tỉnh Hà Bắc trong khoảng thời gian 21-9 ÂL, đến ngày 4-10 thì đến Bắc Kinh. Nguyễn Du đi ngang qua mộ con kỳ lân. Kỳ lân là một giống linh thú, không dẫm lên vật sống, … Tiếp tục đọc

Nguyễn Du qua đất cũ Triệu Đà

Nguyễn Du qua đất cũ Triệu Đà

TS Phạm Trọng Chánh                 Năm 1813, Nguyễn Du đi qua cửa Nam Quan  từ ngày 6-4 ( năm Quí Dậu Âm Lịch.)  đến vùng đất cũ  của Triệu Vũ Đế tức Triệu Đà. Năm 297tr TL, Triệu Đà đánh  thắng An Dương Vương sát nhập Âu Lạc vào quận Nam Hải, Triệu Đà đã … Tiếp tục đọc

Đọc bản dịch của ông Nguyễn Nghị quyển  Lịch Sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX của Giáo sư Lê Thành Khôi

Đọc bản dịch của ông Nguyễn Nghị quyển Lịch Sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX của Giáo sư Lê Thành Khôi

 Phạm Trọng Chánh*                 Là môn sinh Gs Lê Thành Khôi, tôi rất cảm động và trân trọng công việc làm của ông Nguyễn Nghị. Dịch quyển Lịch sử Việt Nam của Gs Lê Thành Khôi không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng thú thật khi đọc bản dịch, tôi lấy làm thất vọng vì … Tiếp tục đọc

Nguyễn Du trên quê hương Lý Bạch

Nguyễn Du trên quê hương Lý Bạch

« ĐƯỜNG TRUNG HOA SÂU HIỂM, QUANH CO GIỐNG LÒNG NGƯỜI » « TRUNG TÍN THẢY KHÔNG NHỜ CẬY ĐƯỢC  » TS Phạm Trọng Chánh                                Nguyễn Du lấy bút hiệu là Thanh Hiên, kết hợp từ chữ Thanh, bút hiệu Thanh Liên của thi hào Lý Bạch(701-762), và chữ Hiên thường dùng của gia đình : Cha … Tiếp tục đọc