Tagged with Phạm Trọng Chánh

Thần Khúc của Dante Alighieli – Bài 33

Thần Khúc của Dante Alighieli – Bài 33

Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh* chuyển ngữ thơ lục bát THIÊN ĐƯỜNG THI CA KHÚC XXV Vùng trời thứ tám. Vùng trời các Định Tinh. Thánh Giacômô (ST Jacques) sát hạch Đăng Tử về Đức Cậy (Hy vọng). Tưởng nhớ Firenze. Chắc chắn tương lai. Vòng hoa Thi Ca. Thánh Giôvanni (St Jean) xuất hiện. Đăng … Tiếp tục đọc

Thần Khúc của Dante Alighieli – Bài 25

Thần Khúc của Dante Alighieli – Bài 25

Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh* chuyển ngữ thơ lục bát THIÊN ĐƯỜNG  NHỮNG THI CA KHÚC VINH DANH NGƯỜI YÊU           Địa Ngục và Tĩnh Thổ chỉ là khúc dạo đầu. Thiên Đường là tác phẩm Dante ôm ấp trọn tấm lòng đề vinh danh người yêu Béatrice trong vinh quang, trong niềm hoan lạc thần … Tiếp tục đọc