Tagged with nhà Tống

Ném đá nghìn năm

Ném đá nghìn năm

Lê Vinh Huy Người Tàu có món bánh làm bằng bột mì chiên dầu, có hình dạng như hai cây xúc xích dính liền nhau, ăn bùi và giòn tan. Món này ngoài Bắc gọi là “quẩy”, trong Nam kêu bằng “dầu chá quẩy”. “Dầu chá quẩy” là phiên âm tiếng Quảng Đông của chữ “Du … Tiếp tục đọc

Nùng Trí Cao nổi dậy (960-1279)

Nùng Trí Cao nổi dậy (960-1279)

Trần Việt Bắc Những biến cố liên quan đến sử Việt Nam Sau khi nhà Tống thống nhất Trung Quốc, đối với các sắc tộc mà Hán tộc coi họ là man di, nhà Tống đặt ra một hệ thống hành chánh mới cho các sắc tộc này, đó là hệ thống “ki mi” gọi là “ki mi chế” (jimi zhi 羁縻制), có nghĩa … Tiếp tục đọc

Lý Thường Kiệt đánh Tống

Lý Thường Kiệt đánh Tống

 Trần Việt Bắc Những biến cố liên quan đến sử Việt Nam Đây là giai đoạn quan trọng trong sử Việt, một chiến tích oai hùng của tộc Việt: tấn công vào lãnh thổ của Hán tộc. Những diễn biến này đã được các sử gia, các học giả viết khá nhiều. Độc giả có thể đọc thêm chi … Tiếp tục đọc