Tagged with mông cổ

Thành-cát-tư Hãn và đế quốc Mông Cổ

Thành-cát-tư Hãn và đế quốc Mông Cổ

Theo dòng thời gian – Thiết Mộc Chân (Temujin 1162-1227), thống nhất các bộ lạc Mông Cổ lấy danh hiệu là Thành Cát Tư Hãn, tức Genghis Khan. Vừa nắm được quyền hành, Thành Cát Tư Hãn đã khởi sự chiến tranh, theo đuổi mộng bá chủ: – 1205-1209: chinh phục nước Tây Hạ (Hsi-Hsia), … Tiếp tục đọc