Tagged with mông cổ

Thành phần dân tộc Mông Cổ

Thành phần dân tộc Mông Cổ

TS Trần Mạnh Cát   Tư liệu sớm nhất và có giá trị nhất về người Mông Cổ được tìm thấy trong nguồn sử liệu của Mông Cổ “Mongol-un niguca tobciyan”(Kho tàng truyện cổ tích Mông Cổ) vào khoảng những năm 1240. Các nguồn sử liệu của Trung Quốc thế kỷ XIII cũng như những … Tiếp tục đọc

Vó ngựa và Cánh cung

Vó ngựa và Cánh cung

Nguyễn Duy Chính LỜI MỞ ĐẦU Thân tặng những người bạn “Qua e-mail tình thân như ruột thịt, Gặp trên đường ngơ ngẩn tưởng chưa quen.”- N.D.C. Ngựa nghe nói tím gan tím phổi, Bèn chạy ra gầm hí vang tai. Bớ này này ta bảo chúng bay, Đố mặt ai dài bằng mặt ngựa… (Lục súc … Tiếp tục đọc

Thành-cát-tư Hãn và đế quốc Mông Cổ

Thành-cát-tư Hãn và đế quốc Mông Cổ

Theo dòng thời gian – Thiết Mộc Chân (Temujin 1162-1227), thống nhất các bộ lạc Mông Cổ lấy danh hiệu là Thành Cát Tư Hãn, tức Genghis Khan. Vừa nắm được quyền hành, Thành Cát Tư Hãn đã khởi sự chiến tranh, theo đuổi mộng bá chủ: – 1205-1209: chinh phục nước Tây Hạ (Hsi-Hsia), … Tiếp tục đọc