Tagged with Liệt truyện

Nguyên sử /Liệt truyện /Ngoại Di /Trảo Oa ( Java -Indonesia)

Nguyên sử /Liệt truyện /Ngoại Di /Trảo Oa ( Java -Indonesia)

Tích Dã dịch/ viethoc.org http://www.guoxue.com Trảo Oa [Java] ở ngoài biển, nhìn Chiêm Thành thêm xa. Từ Tuyền Nam đi thuyền vuợt biển, trước tiên đến Chiêm Thành rồi sau đó đến nước này. Phong tục, sản vật của nước này không thể khảo xét, đại khái là các nước phiên ở ngoài biển phàn nhiều … Tiếp tục đọc