Tagged with Lịch sử Việt Nam Thời Tự Chủ

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 57

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 57

Quân Minh tiếp tục xâm lăng miền Bắc. Hồ Bạch Thảo  Sau khi chiếm được thành Đa Bang, quân Minh tiến dọc theo bờ sông Hồng xuống phía nam, chiếm nốt thành Đông Đô, tức Hà Nội; quân nhà Hồ rút xuống vùng núi Thiên Kiện tại tỉnh Hà Nam. Tiếp tục, quân Minh chiếm … Tiếp tục đọc