Tagged with

Sử Việt bốn lần nội chiến: Chính nghĩa, phi nghĩa…

Sử Việt bốn lần nội chiến: Chính nghĩa, phi nghĩa…

Nguyễn Ngọc Lanh Ngàn năm thân phận   – Thân phận dân ta thời “ngàn năm Bắc Thuộc” được mô tả là “thê thảm”. Không sai, nhưng điều “hú vía” lớn nhất – nay nghĩ lại – là… suýt bị đồng hóa. Nếu giao thông thuận lợi như thời nay, liệu dân này có còn … Tiếp tục đọc