Tagged with khánh hòa

Văn miếu Khánh Hòa

Văn miếu Khánh Hòa

Nguyễn Văn Nghệ     Đi tìm dấu tích Văn miếu dinh Bình Khang     Có người đặt câu hỏi: Dưới thời các chúa Nguyễn,vùng đất dinh Bình Khang( sau đổi thành dinh Bình Hòa, trấn Bình Hòa, tỉnh Khánh Hòa đã có xây dựng Văn miếu để thờ tự Đức Khổng tử và các bậc … Tiếp tục đọc

Chuyện liên quan đến các quan lại ở Khánh Hòa cuối thế kỷ 19- đầu thế kỷ 20

Chuyện liên quan đến các quan lại ở Khánh Hòa cuối thế kỷ 19- đầu thế kỷ 20

Nguyễn Văn Nghệ       Tháng 10 năm Nhâm Thìn (1832) vua Minh Mạng bắt đầu chia tỉnh hạt, đặt quan từ Quảng Nam trở vào Nam. Đổi đơn vị hành chánh “ Trấn” thành “Tỉnh”, đặt các chức Tổng đốc , Tuần phủ, Bố chánh , Án sát và Lãnh binh (trước đây đứng đầu … Tiếp tục đọc