Tagged with khánh hòa

Văn miếu Khánh Hòa

Văn miếu Khánh Hòa

Nguyễn Văn Nghệ     Đi tìm dấu tích Văn miếu dinh Bình Khang     Có người đặt câu hỏi: Dưới thời các chúa Nguyễn,vùng đất dinh Bình Khang( sau đổi thành dinh Bình Hòa, trấn Bình Hòa, tỉnh Khánh Hòa đã có xây dựng Văn miếu để thờ tự Đức Khổng tử và các bậc … Tiếp tục đọc