Tagged with khánh hòa

<strong>Những  di tích trên địa bàn Khánh Hòa liên quan đến Vua Gia Long khi chưa lên ngôi </strong>

Những  di tích trên địa bàn Khánh Hòa liên quan đến Vua Gia Long khi chưa lên ngôi 

Nguyễn Văn Nghệ    Trên địa bàn của tỉnh Khánh Hòa có các di tích liên quan đến vua Gia Long khi chưa lên ngôi(giai đoạn từ 1775-1801). Đó là lăng Bà Vú, lăng Ông thuộc thị xã Ninh Hòa và miếu Vọng Các tướng quân ở huyện Diên Khánh.    Lăng Bà Vú    … Tiếp tục đọc