Tagged with Jesus

Jesus ở Ấn Độ, Tây Tạng và Ba Tư

Jesus ở Ấn Độ, Tây Tạng và Ba Tư

Trần Quang Nghĩa (Dịch từ bản thuyết minh của video cùng tên của Rainbowlightstudio) Hầu như mọi điều chúng ta biết về Jesus là từ Kinh Thánh. Từ Kinh Thánh chúng ta có thể đọc những lời kể chi tiết về những gì Jesus nói và làm qua bốn sách Phúc Âm Tân Ước: Sách … Tiếp tục đọc

Bí ẩn tấm vải liệm Chúa Jesus

Bí ẩn tấm vải liệm Chúa Jesus

Bạch Đàn  Báu vật thành Lirey Trong những năm 1350, hàng ngàn người hành hương đã đổ về Lirey, Pháp, chỉ để được nhìn thấy một vật thiêng liêng, được cho là tấm vải liệm thi thể Chúa Jesus khi người qua đời. Những người hành hương được thuyết phục rằng, vật thể tôn kính … Tiếp tục đọc