Tagged with Hồng Kông

Tỵ Nạn Việt Nam tại Hồng Kông

Tỵ Nạn Việt Nam tại Hồng Kông

Sau 30 tháng 4 năm 1975, người Việt Nam đã bị đày đọa, giam cầm, đói khát và họ bắt đầu tìm cách chạy thoát đến các nước láng giềng như Tân Gia Ba, Mã Lai, Nam Dương, Thái Lan và Hong Kong. Tháng 5 năm 1975, 3743 người tỵ nạn đã được tàu Clara … Tiếp tục đọc