Tagged with hà tiên

Những vị công tử và công nương trong gia đình họ Mạc ở Hà Tiên

Những vị công tử và công nương trong gia đình họ Mạc ở Hà Tiên

Mạc Cửu là người khai phá và phát triển ra Vương quốc Hà Tiên, con ông là Mạc Thiên Tích tiếp nối sự nghiệp ông cha với tài năng cả văn lẫn võ, người cũng là chủ soái của Tao Đàn Chiêu Anh Các. Tiếp theo là các ông Mạc Tử Hoàng và Tham tướng Mạc Tử Sanh Tiếp tục đọc

Những người thám hiểm khoa học Pháp trong nửa cuối thế kỷ 19 từng đặt chân đến vùng Hà Tiên

Những người thám hiểm khoa học Pháp trong nửa cuối thế kỷ 19 từng đặt chân đến vùng Hà Tiên

 Patrice Trần Văn Mãnh A/ Nhu cầu thám hiểm vùng Đông Dương: Thầy cô và các bạn thân mến, trong thời kỳ người Pháp chiếm toàn phần miền nam nước Việt Nam (1859: Pháp chiếm Saigon, 1862: Pháp chiếm ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ, 1867: Pháp chiếm ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ, 1874: … Tiếp tục đọc

Ngôi Đình Thần Thành Hoàng Bổn Cảnh Xã Mỹ Đức (Hà Tiên) qua các giai đoạn thời gian

Ngôi Đình Thần Thành Hoàng Bổn Cảnh Xã Mỹ Đức (Hà Tiên) qua các giai đoạn thời gian

Patrice Trần Văn Mãnh A/ Danh từ « Thành Hoàng Bổn Cảnh »: Thành Hoàng là một biểu tượng cổ xưa có gốc từ Trung Hoa để chỉ vị thần đại diện cho một tòa thành lớn có hào bao quanh, vị thần này được thờ nhằm để bảo vệ cho tòa thành đó. (Theo từ ngữ: … Tiếp tục đọc